Egy migráns naplója (50.)

Isten pénze nem elég

2017.11.29 14:56    |    -sch-  

Minden áldott reggel legkésőbb 6 órakor felébredek, ekkor kezd el harangozni a felettünk lévő templom. A másik oldalon is van egy mellettünk, lejjebb, az szerencsémre csendes. Emez éjjel is üti a negyedórákat-órákat, de hatkor lát neki igazán. Kivéve olyan vallási ünnepeken, mint nemrég Mária mennybemenetelének napján, mert akkor már hajnal négykor rázendít, s gregorián kórussal a kapunk előtt a gyülekezet is rákezdi. Elöl megy a tiszteletes, négyszögletű kalapban, mikrofonba énekel-beszél, középen és hátul egy-egy markosabb legény rúdon cipeli a hangszórókat és így járják körbe a települést, gyerekek, fiatalok, öregek, ha esik, ha fúj.

Nem meglepő ez az intenzív hitélet, a falvak névtábláinál nemcsak a sebességkorlátozás van errefelé feltüntetve, de a rendszeres katolikus és evangélikus istentiszteletek időpontja is, egy hasonló KRESZ-táblán. Amikor nyilvántartásba vetettük magunkat, a nevünk után a másodjára azt kérdezték, mi a vallásunk, a harmadjára, hogy gyakoroljuk-e. Gyakoroljuk, de még nem megy igazán. Ezzel meg is úsztuk a havi 30 eurós egyházadót, ennyit kell ugyanis fizetnie annak, aki igennel válaszol, akár jár templomba utána, akár nem.

Minden ház, lakás évente újra van szentelve, még a muszlim menekülteknek kiadott épületek is, ezt megerősítendő fel is írják a szemöldökfákra krétával, a miénken például ez áll: 20*C+M+B*17. A környék tele van kis településekkel, s ahol már három épület van, ott az egyik biztosan kápolna vagy templom. De álldogálnak magányos kőtemplomok is itt-ott a völgyben, egyikük 1206-ban épült, vastagabb fala van, mint amilyen széles odabenn a hajó. Mert persze be lehet menni mindegyikbe, nyitva vannak, hiszen az a funkciója Isten házának, hogy ott a hívő az Úrral egyedül lehessen. Nem véletlenül e környékről vett feleséget István király magának, amikor felvette a keresztet. Azt meg már írtam, hogy az egyik hegy tövében egy X. századi falmaradvány húzódik, abból maradt, amit a magyar hordák ellen húztak fel védekezésül. Na, szóval ezt az európai kereszténységet védelmezik most otthon. A helyszínről jelentem, a kereszténység itt köszöni, jól van. Kerítés nélkül, állami segítség nélkül, pusztán a hívek által.

Persze a külsőségekre otthon is sokat adnak, Kalocsán már 5 órakor elkezdenek harangozni, ha jól emlékszem. Miért kell ilyen korán? Akinek a hitét kék plakátokkal kell megerősíteni, az nem éppen egy vértanúalkat. Mindenesetre kijelenthető, Magyarországon a Kádár-korszakban volt utoljára ennyire összefonódva az egyház és az állam, csak akkor lelkeket adtak el, nem telkeket. Még más alapon ment a szervezkedés az Állami Egyházügyi Hivatalban. Az gondolom nem titok, hogy a hatvanas évektől a nagy pozícióharcban minden kalocsai érsek egyben besúgója is volt az állambiztonságiaknak, így jöttek sorra: „Péter”, „Tanár”, „Körmöczi”, „Bajai Péter”.

Mostanában a főpapok borászatot meg hotelt kapnak, nem fedőnevet. Mert szerencsére Orbán Viktor meggondolta magát és lecserélte a „Térdre, csuhások!” szlogenjét erre: „Engedjétek hozzám az apátokat!”

És az egyház elfogadja a segítő jobbot, mert minden szentnek maga felé hajlik a keze.

Fel lehetne sorolni egyesével az apátságokat, püspökségeket, érsekségeket, hogy kinek jutott hotel, kinek borászat, kinek stadion. Vagy mindből egy kicsi. Kolostorok, szállodák, kastélyok, „elvonulóközpontok” újítódnak és épülnek fel uniós és állami pénzből, az adófizetők pénzéből, aztán csak úgy odaadják az egyháznak, mint egy libanoni templomot. De ha már a pálos-karmelita kolostor is üzlet, abban ugyebár már nincs barátság! A pécsi püspök anyagi visszaélései után éppúgy megúszta a felelősségrevonást, mint Farkas Flórián. Az önkormányzattól elveszik a jogot, az egyház, mint jogi személy pedig helyben megcsinálja a fejlesztéseket a saját szakállára. Nem ismerős?

Az állami iskolák elgyengítéséről, az egyházi iskolák megerősödéséről, a csaknem háromszoros normatíváról majd egy külön naplójegyzetben kívánok szólni. Az oktatás vajon térítés-mentes? Tömjéntelen állami pénz dől az egyházhoz, szinte számolatlanul, rengeteg adókedvezménnyel súlyosbítva. Az Önök pénze, kedves olvasó. …de a templomban közben belépődíjat szednek. Adózzunk tisztelettel!

Hiába veri Semjén Zsolt a mellét, ha valamitől veszélyben van a kereszténység, akkor szerintem ettől a gazdasági szemlélettől. Az egyház legyen szíves a hívekkel, a kormány pedig az állampolgárokkal foglalkozni, színre és szagra való tekintet nélkül.

Nincs olyan, hogy „szocialista erkölcs” vagy „keresztény erkölcs”, erkölcs van, ha jelzőt teszünk mellé, akkor kirekesztünk. Nem vagyok túl képzett teológiailag, de úgy emlékszem az amúgy szelíd és szeretetet hirdető Jézusnak egyetlen erőszakos cselekedete maradt fenn, amikor a kufárokat verte ki a templomból.Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás