Mondom a magamét

Hülyének néznek

2010.08.27 19:30    |    Csapai Lajos  

Nem állítanám, hogy az évek múltával egyre frissül a gondolkodásom, de azt igen, hogy kisvárosunk politikai életének belviszonyaival egész jó elboldogulok. Pontosan tudom, ki kicsoda, sőt még azt is, mi volt azelőtt, mint mondott 25 évvel ezelőtt, milyen pártoknak volt tagja az elmúlt húsz évben, most kinek a zászlaját lengeti s kinek gyűjti a kopogtató cetliket. Csendes derűvel szemlélem a különféle próbálkozásokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy újságíróként tévútra vezessenek, elegánsabban szólva dezinformáljanak. Sajnálatos módon erre még azok is kaphatók, akiket eltérő politikai nézeteik ellenére is tiszteltem és becsültem, ennek megfelelően foglalkoztunk velük lapunkban.

Legutóbb „Kalocsai tények – más megközelítésben” főcímmel az ÖKE 20 év 20 kérdés címmel kiadott egy választási röplapot, amely a rajta szereplő motívumos logó miatt megtévesztésig hasonlított az ismert szervezetre. A röplap kiadója az ÖKE (elnöke dr. Réfy Miklós főorvos), szerkesztette pedig az egyesület titkára (Szakál Tibor). Nem hiszem, hogy titkot árulnék el, ezért elmondom, hogy először barátomat, az előző választás polgármester-jelöltjét, az ökés dr. Hargitai Lászlót kerestem meg telefonon, ugyan ki tölti be most a titkári posztot. Legnagyobb meglepetésemre hosszas habozás után azt javasolta, forduljak dr. Réfy Miklóshoz, az elnökhöz, aki arra kért, legyek türelemmel tíz percig, s majd visszahív. Ezt nem értettem ugyan, de udvariasan megvártam hívását, amikor is közölte, forduljak Szakál Tiborhoz, mert ő a felelős szerkesztője a röplapnak. Sajnálom, de nem találok magyarázatot arra, hogy egy civil egyesület elnöke nem tudja kapásból megmondani a titkár nevét, bár így utólag azt gyanítom, nem szívesen vállalna közösséget vele. De csodálkozom barátomon is, aki az ünnepségen még együtt koszorúzott az illető urasággal, most meg nem tudja, kiről van szó…

Lehet, hogy túl érzékeny vagyok, de mintha ezek az urak hülyének néznének engem, hogy utána ezen az alapon kérdőjelezzék meg a Néplap hitelességét. Ez akkor sem fog sikerülni, ha a Néplapot belekeverik a hatalomért folyó támadásaikba, vagy éppen főszerkesztőjén kérik számon, amiről az akkori rendőrkapitányt kellene megkérdezni.

Miközben forgalomba hozták a választás etikai kódexének tervezetét, szinte cinikusan, nap mint nap provokálják politikai ellenfelüket nyílt levelekkel, sajtótájékoztatókkal, színes szórólapokkal, s ők vannak legjobban megsértve, amikor a címzett válaszol neki. Ezzel a szórólappal most elérkeztek egy pontra, amikor már jogi eszközökkel kell gátat szabni féktelen vádaskodásuknak.

Vajon tudják-e a röplap szerkesztői, hogy a „Tudja-e…” kezdetű tényállítások alapját képezheti olyan pereknek, amely társadalmi megbecsülésüket, ha még van ilyen, végleg ellehetetleníti, választási esélyeiket pedig tovább rontja.

Ha nem tudják, hát majd megtudják.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás