Mondom a magamét

Kire szavazzunk?

2010.10.01 22:46    |    Csapai Lajos  

Közeledik a választás napja. Sokan már eldöntötték, kire adják a voksukat, mások még mindig vacillálnak, és az utolsó percig tartogatják magukban a titkot, s lesznek majd olyanok is, akiknek más dolguk akad, s inkább elmennek paprikát szedni, vagy szüretelni. Teljes erőből dübörög a kampány.

Több emberrel beszélgettem a választás kimeneteléről, s leszámítva az elkötelezetteket, meglehetősen bizonytalanok voltak az eredményeket illetően. Abban egyetértettünk, hogy a város ügyeit illetően nem az országos politika aktuális viszonyait kell kiindulópontnak tekinteni, hanem a város sajátosságaiból, adottságaiból, lehetőségeiből kell kiindulni, amikor az új műsorhoz visszatapsoljuk a tapasztalt rutinos régi szereplőket, vagy éppenséggel más szereplőket választunk.

Sajnálatos, hogy újkori demokráciánk történetében húsz év is kevés volt ahhoz, hogy önkormányzatainkba mindig csak olyan képviselőket delegáljunk, akiket nem a pártszimpátia, hanem a közéletben mutatott talpraesettsége és tisztessége alapján bízunk meg képviseletünkkel. Ennek oka a kettős választási rendszer, vagyis hogy az egyéni jelöltek mellé listán is jutnak be képviselők, így őket inkább a pártjuk, semmint saját tekintélyük juttatja a helyi parlamentbe.

Jó lesz alaposan szemügyre venni, hova tesszük a keresztet a szavazólapon. Nem lesz túl sok üres négyzet, de azért jó, ha meggondoljuk, hogy a jelölt személyét mennyire tartjuk felkészültnek a rá váró feladatokra, rendelkezik-e olyan tapasztalatokkal, amelyek segítenek eligazodni az önkormányzati-városgazdálkodási feladatok között, szívén viseli-e az itt élő emberek gondjait, tiszteli-e a város ezeréves múltját, s végül, de nem utolsó sorban: tisztességes ember-e, akire szívesen bízzuk közügyeink intézését.

Az új választási törvény szerint kevesebb országgyűlési képviselő, illetve most jóval kevesebb önkormányzati képviselő jut majd mandátumhoz. Ha csikorogva is, de korszerűsödik államigazgatásunk, ami első lépcsőben azt jelenti, hogy ugyanazt a feladatot kevesebb emberrel kell megoldani, mint előtte. Nem lehet megkerülni, hogy a munkában tapasztalt, felkészült képviselőink legyenek, akinek a mandátum nem csak bokréta a kalpagján, hanem eskü szerinti kötelességük szolgálni a várost.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás