Mondom a magamét

Monnyon le!

2010.08.06 20:27    |    Csapai Lajos  

Torgyán doktor elhíresült bon mot-ját, amit arcán üdvözült mosollyal leginkább a hivatalban lévő miniszterelnököknek címzett, talán már el is felejtettük volna, ha a magyar közélet nem termel ki újabb figurákat, akiket ugyanazzal a lendülettel akár a Taigetoszról is lelökhetnénk. Nem szeretném, ha következő soraimat megint „szánalmasnak és undorítónak” tartanák, mint azt legutóbb dr. Balás László barátom megírta, ezért konkrétan megindokolom, miért szólítom fel a velem perben álló Szakál Tibor önkormányzati képviselő urat vagy a képviselőségről, vagy pedig a Kalomédia Kft-ben betöltött ügyvezetői tisztségről való lemondásra, mégpedig azonnali hatállyal, mert már így is késésben van.

Neki, mint a társasági joghoz különösen értő embernek bizonyára ismerős lehet az „össze-férhetetlenség” kifejezés, hiszen korábban nyilván ezért döntött úgy, hogy önmaga helyett a felesége szerepeljen a Kalomédia ügyvezetőjeként. Ez a kft. nemcsak a Kalohírek portál, a MiÚjság hetilap és az új Nézőpont című kétheti lapot adja ki, de felelős a Kalotv televíziós műsorért is. És akkor még nem is beszéltünk azokról a megyében kiadott portálokról, amelyek működtetéséhez 7,5 millió forintot kaptak a megye fideszes önkormányzatától a lakosság tájékoztatása céljából.

Szó se róla, a cég tevékenysége, legalábbis papíron, annyira szerteágazó, hogy mögötte egy cégóriást sejthetnénk, de hát a papír sok mindent elbír, még a fa-, építési anyag, vagy a gép, hajó és repülőgép ügynöki nagykereskedelmét is. A fő tevékenység mellett 71 különféle tevékenység van bejegyezve, így az ügyvezető úrnak lenne mit csinálni a képviselőségen kívül is.

A 2000. évi XCVI. törvény, amely az önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseit szabályozza, az összeférhetetlenségről szóló fejezete 5.§.j./ pontjában egyértelműen kimondja: „Az önkormányzati képviselő nem lehet helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja”.

Továbbá pedig: „Az önkormányzati képviselő a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármesternek.

Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen helyzet keletkezését vagy annak az önkormányzati képviselő tudomására jutását követő 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az összeférhetetlen tisztségről való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a polgármesternek.

Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél.

A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak adja át kivizsgálásra.

A bizottság, ennek hiányában a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal dönt az összeférhetetlenségről.”

Nem áll szándékomban Szakál Tibort sürgetni, de a cégbejegyzés szerint ügyvezetői beosztása június 22-től hatályos, tehát éppen ideje lenne az összeférhetetlenség okát megszüntetni, vagyis le kell mondani vagy az ügyvezetőségről, vagy a képviselői megbízatásról.

Ez utóbbit – lévén egyértelműen közszereplő – felszólítás nélkül is megtehette volna, majd nyugodtan ügynökösködhetett volna a hajókkal és repülőgépekkel.

Arra ugyanis senki sem kíváncsi.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás