Múltnézőben

2015.10.01 09:39    |    G. E.  

100 éve, 1915. szeptember 18-án született Öregcsertőn Tamás Gergely Alajos zeneszerző, karmester, hittudományi akadémiai tanár. Ferences szerzetes volt. Kortársai csodálatos pedagógusként, hallatlanul színes egyéniségként jellemezték, aki a keresztény ifjúsági nevelés egyik vezéralakjának tekinthető. Kapisztrán gyermekkar és gyermek zenekar néven 150 tagú együttest szervezett, amellyel rendszeresen felléptek a Magyar Rádióban, budapesti és vidéki templomokban. 22 évig volt egyházi karnagy, a zeneirodalom legnagyobb műveit szólaltatta meg, de zeneszerzőként is sikereket aratott. „Nándorfehérvár 1456” című oratóriuma, és a kórusának címzett „Missa Juventutis” miséje a legismertebb két műve. 1967. augusztus 29-én hunyt el. (forrás: orszagut.ofm.hu)

90 éve, 1925 szeptemberében nevezte ki Zichy Gyula apostoli kormányzót Kalocsa város érsekévé XI. Pius pápa. Zichy 1942-ig töltötte be ezt a tisztet. Ő volt, akiről azt mondták, nemcsak prédikálta, gyakorolta is a felebaráti szeretetet. Nagyon nehéz gazdasági és társadalmi helyzetben vette át az érseki székhely irányítását, és rengeteget tett a helyzet jobbításáért. Felkarolta a kórház és az oktatás ügyét, támogatta a szegényeket és az üldözötteket. (forrás: tortenelemportal.hu)

80 éve, 1935 szeptemberében kezdte meg működését a kalocsai zeneiskola a mai rendelőintézet épületében. Szervezését Országh Tivadar budapesti hegedűművész végezte, az igazgató Wilhelmus Henry zongoraművész lett. A holland származású zongoraművész nemcsak Kalocsán, Kiskőrösön is bábáskodott a zeneiskola létrejötténél. Városunk Európa hírű orgonaművésze, Leányfalusi Vilmos is Henry tanítványa volt.

70 éve, 1945 szeptemberében kezdték meg a 8 osztályos általános iskolák megszervezését Kalocsán. A leányokét a volt zárdában, a fiúiskolát a Belvárosi Elemi Iskola tanulóiból és a gimnázium 1-4. osztályából alakították ki. Az átállás a nyolc osztályos oktatásra fokozatosan történt.

60 éve, 1955. szeptember folyamán kezdődött meg a tanítás a Kossuth Lajos utcában lévő ipari tanuló iskolában. Ekkor 117 tanuló volt az intézményben, akiket 3 tanteremben, hat csoportra osztva oktattak. 1956-ban kapta meg az iskola a 619-es számot, amit egészen 1990-ig viselt. Kalocsán az 1880-as évektől folyt iparos képzés, hosszú ideig délután és este volt a tanítás, délelőtt dolgoztak.

50 éve, 1965 őszén nyílt meg az autószerviz a Vegyesipari és Szolgáltató Vállalat égisze alatt, a Bem apó utcában.

40 éve, 1975 szeptemberében nyílt meg a város második gyógyszertára a Széchenyi lakótelepen. Ekkor indult a Kossuth Zsuzsanna középiskolában az óvónőképzés, amely 1983-ig tartott városunkban. Még egy intézmény működése kezdődött ekkor: a Csokonai utcai óvodáé.

30 éve, 1985 szeptemberében adták át az Albert Schweitzer Alkoholmentes Klub helyiségét a Kossuth Lajos utcában. Miért e névadás? A fantasztikus életű, és hallatlanul gazdag életművet maga után hagyó Albert Schweitzer bemutatásához lapunk teljes terjedelme kevés volna. Egész élete példamutató kiállás volt azon értékek mellett, amelyeket követett. Egyik alapelve: „az etika abban áll, hogy minden egyes élőlénynek az élni akarását ugyanolyan tisztelettel kell fogadni, mint a sajátunkat” – aktuálisabb, mint valaha… Munkássága alapján 1953-ban Nobel békedíjat kapott.

20 éve, 1995 szeptembere mozgalmas volt. Ekkor kötött Kalocsa testvérvárosi szerződést a dániai Karuppal; megalakult az Aeroport Repülő Egyesület; befejeződött a városi földgázhálózat kiépítése; és ekkor szűnt meg a Tisza FÜSZÉRT kalocsai kirendeltsége.

10 éve, 2005 szeptemberében a kormány döntése alapján 765 millió forintot nyert Kalocsa önkormányzata pályázati úton a Művelődési Központként funkcionáló, egykori nagyszeminárium épületének rekonstrukciójára. Ebben a hónapban ért véget több útfelújítás (például a Hosszú Antal utca, Hősök útja), ekkor adták át a TESCO melletti üzemanyagtöltő állomást, valamint a Hotel Kalocsa wellness-beauty részlegét, és megkezdődött a meszesi Duna-part ivóvíz hálózatának kiépítése.

(Az évfordulók adatait Asbóth Miklós – Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene című könyvéből, és a Kalocsa 1998-2005 című várostörténeti kronológiából vettem.)


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás