Nevezetes kalocsaiak

2014.08.01 22:01    |    Asbóth Miklós  

Angeli Ottó kalocsai nagyprépost

(Baja, Bács-Bodrog m. 1902. május 16. – Kalocsa, 1991. október 21.)

Kalocsán és Budapesten végezte a teológiát. 1925. június 25-én szentelték pappá Kalocsán. Felszentelése után rövid ideig Fajszon volt káplán, majd 1926-ban Kalocsára került: érseki szertartó és főszentszéki jegyző lett.

Tanított a kalocsai Nagyszemináriumban is, 1928-tól helyettes, 1930-tól rendes tanárként. 1939-ben teológiai doktorátust szerzett. Az egyházi hierarchia szinte valamennyi fokát végigjárta nagypréposttá történt kinevezéséig. 1946-ban tiszteletbeli, később, 1964-ben rendes kanonoknak nevezték ki. 1952 és 1962 között a főszékesegyház gondnoka, 1960 és 1968 között a főszékesegyház mb. karnagya volt. 1962–1989 között a Szent József (zárda) templomot igazgatta. 1987. július 17-én nevezték ki nagyprépostnak, mely címét haláláig viselte. Liturgikus témájú cikkeket írt. Munkatársa volt az Új Idők Lexikonjának.

Angster József orgonaépítő, orgonagyáros

(Kácsfalu, Baranya vm. 1834. július 7. – Pécs, Baranya vm. 1918. június 9.)

Eszéken asztalosmesterséget tanult 1852 és 1855 között. Segédlevelének megszerzése után először Bácskában, azután 1856 és 1858 között Bécsben tökéletesítette mesterségbeli tudását, majd három évig Peter Titz orgonagyárában tanult. Vándorlásának további állomásai: Prága, Drezda, Lipcse, Köln, Luzern és Párizs, ahol három évig a Cavaille-Colf cégnél dolgozott. Részt vett a Notre-Dame, a St. Denis és a St. Sulpice templomok orgonáinak felállításában.

1866-ban hazatért és Pécsen telepedett le. 1867-ben nyitotta meg orgonaépítő műhelyét.

1876-ban Haynald Lajos kalocsai érsek megbízta a székesegyház orgonájának elkészítésével. A 45 regiszteres, 1.853 síppal rendelkező orgonába Angster beépítette az 1878-ban lebontott, a mai Belvárosi Iskola helyén állt plébániatemplom orgonáját, melynek klaviatúrája külön volt elhelyezve. Az orgona elkészítéséért Haynald érsektől Kalocsa érseki orgonaépítője kitüntető címet kapta meg. Az orgona sípjainak nagy részét az első világháború idején hadianyagként elrekvirálták, így az orgona használhatatlanná vált. Várady Lipót Árpád érsek 1922-ben az Angster József alapította pécsi Angster József és Fia orgona- és harmóniumgyár céget bízta meg a használhatatlan orgona helyreállításával. Az orgonát teljesen átépítették, 50 regiszteres, 3.560 sípos orgonát készítettek, amely 1924-ben készült el.

Angster József folyamatosan bővítette üzemét, műveiért különböző országos kiállításokon kitüntetéseket kapott (1879: Székesfehérvár, 1888: Pécs, 1896: Budapest). Angster József nevéhez fűződik az első komoly magyar orgonaépítő szakkönyv. 1918 tavaszán XV. Benedek pápától megkapta a Gergely-rend lovagkeresztjét.

Műve: Az orgona története, lényege és szerkezete. Pécs, 1886. – Az orgonaépítéssel foglalkozó cikkei az Orgelbau Zeitung-ban (Berlin) és a Tanügyi Füzetekben (Pécs) jelentek meg.

Anisich Miksa Oszkár, Anisics premontrei tanár, házfőnök, történész

(Zombor, Bács-Bodrog m. 1887. január 17. – Jasov, Jászó, Jászóvár,

Csehszlovákia, 1973. február 4.) premontrei tanár, házfőnök, történész

Gimnáziumi tanulmányait 1899–1907 között Kalocsán végezte. Az érettségi vizsgát jól érett eredménnyel tette le. 1907-ben belépett a premontrei rendbe. 1908-1912 között a budapesti egyetem bölcsészhallgatója volt.

1912-től a rend kassai gimnáziumába helyezték helyettes, majd rendes tanárnak, ahol 1919-ig tanított. 1921-ben a kassai Szentháromság templom gondnokává nevezték ki. Gondnoksága alatt jelentős összegért renováltatta a templomot. 1929-ben a kassai premontrei rendház főnökévé nevezték ki. A rendházat is tataroztatta. 1938-1940 között ismét a kassai premontrei gimnáziumban tanított. 1940–1945 között a kassai orsolyita leánygimnázium igazgatója volt. 1950-től nyugdíjazásáig Lehnice (Lég) plébánosa volt. Nyugdíjazása után Jászóra költözött, és ott élt egy családnál, Szabóéknál, haláláig.

Munkái: 1. Az apostoli királyság eszméje világtörténelmi megvilágításban. Kassa, 1912. 2. A koronázás és a koronázási jelvények jelentősége. Kassa, 1916. – Cikkei tudományos folyóiratokban jelentek meg.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás