Olvasónk írta

Útszéli kegyhelyek

2008.08.16 17:00    |    Spuller György  

Mostanában több szó esik az útszéli keresztekről, kegyhelyekről. Sajnálatos és szomorú a legtöbb történet. Az ország legtöbb helyén szépek és gondozottak a keresztek, szobrok stb. Elismerem azonban, hogy gyakran tapasztaljuk, látjuk e kultúra rombolását, barbarizmusát a mi kis környezetünkben is. Pl. a Nepomuki Szt. János esete Halomban.

Most utóbb, a Dunapataj közelében az 51-es úton lévő kereszt esett áldozatul. De nem először.

A jelenlegi helyettesítette azt a korábbi keresztet, amire fémlemezből készült corpus volt felerősítve. Szégyenletes módon, többszörösen megbecstelenítették ezt a keresztet is. A rongálás addig folyt, míg végre a fémből kivágott corpus, az egyik kezén felszögelve lógott a fafeszület jobb karján. A szél lóbálta heteken keresztül így. Megrendítő volt, ezt a megszállók által szitává lőtt rozsdásodó szobrot ott a kereszten egyik kezén lógva látni…

De a kereszténység túlélte szorongattatásait, mártírokkal fémjelezve, több mint 2000 éven keresztül. Új keresztet állítottak egy kalocsai magánszemély jóvoltából a régi helyett is. De az új (kb. 8 éves), hirtelen egy szemétkonténer társaságába került. Azóta parkolóhelyet, majd egy szemétlerakót alakítottak ki a kereszt közvetlen közelében! Még a gondolat is abszurd! De megvalósult! Még pénz is volt erre! (Talán a parkoló létesítése volt a legnagyobb hiba.)

Biztos vagyok abban, hogy nincs hasonló másutt Európában! Egy út menti krucifix szemétparkolóval díszítve! Vagy fordítva! Most a függő és himbálódzó corpus helyett egy földig letarolt kegyhely tárult a szemünk elé. Az „új” út menti kereszt, közlekedési baleset részesévé, sőt okává avanzsált, a nélkül, hogy egy másodpercet is mozdult volna helyéből!

Na, de mit várjunk és még mit várhatunk? Hiszen 1948 óta nem volt kötelező a hittan tanítás a magyar iskolákban. A mai napig nem lehet a hittantanár az iskolai tantestületének tagja! Nos, ez a mi örökségünk és hagyománytiszteletünk? Nem, óh nem! A magyar keresztény örökségünk másra ösztönöz!

Hál´ Istennek, vannak szebb, jobb, példák is, mint az 51. sz. út keresztjének története.

2007. szeptember 30-án avatták fel Halomban a haranglábat. Szép építménnyel gyarapodott Halom, de vele együtt Kalocsa környéke is. Erről a kalocsai újságok is megemlékeztek.

kereszt_300A halomi harangláb fölszentelése alkalmából a domb tetején a kereszt újraállításáról nem sok szó esett. Ezt is egyéni kezdeményezés és egyéni finanszírozás hozta létre. Mint ismeretes, 1950 körül a halomi domb kb. negyedét elhordták és felhasználták a megszállók légi kikötője és a laktanyák megépítéséhez. A kereszt, ami ugyan még állt a domb tetején, de miközben a domb fogyott, a hatalmas szakadéktól pár méterre került már. Ekkor valaki, az akkori hatalmasok közül – akikből még a mai napig vannak tanúk és elkövetők életben –, parancsot adott, hogy buldózerrel a szakadékba döntsék. Megtörtént, 58 évvel a történtek után még ma is lehet látni a beton talpazat összetört darabjait, lent a szakadék aljában. A kereszt már régen eltűnt onnan, ki tudja, mire használták fel azt?

Tisztelettel hajlok meg azon nemes akció előtt, amit Kákonyi Mátyás, Vörösváczky János és mintegy tíz, Halomból elszármazott honfitársam odaadó keresztényi becsülettel hajtottak végre. Ők kijárták a halomi kereszt felállításhoz szükséges engedélyeket. Dr. Sisákné Tatár Erzsébet hozzájárult az útszéli kereszt felállításához, a szükséges terület biztosításához, ami kb. 10 négyzetméter, a régi kereszt helyétől pár méterre. Itt ásták ki és betonozták le az alapját az új keresztnek. Felállították azt a keresztet, amit ők készítettek a régi emlékére. A főszékesegyházi plébános úr, Ambrus atya, négy paptársával a környező települések hívei jelenlétében felszentelte. Szolgáljon e kereszt jelképéül a mi magyar és keresztény szívünknek, a bolsevizmus megalázó és rettenetes kártevő hatalma feletti diadalnak.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás