Emlékezzünk!

2014.08.04 22:25    |    Dr.Kovács györgy  

Ötszáz éve 1514. július 20-án különös kegyetlenséggel végezték ki Székely Dózsa Györgyöt, a keresztes háborús készülődésből parasztháborúba torkolló felkelés vezérét.

Leó pápa 1513-ban hirdetett keresztes hadjáratot. A magyar nemesség ellenkezése miatt Bakócz Tamás esztergomi érsek csak 1514 tavaszán járulhatott hozzá a keresztes hadak toborzásához, melynek parancsnoklásával a végvári harcokban kitűnt köznemest, Dózsát bízta meg. A 40.000 főre duzzadt seregnek döntő többségét jobbágyok tették ki, akik magukkal hozták gondjaikat. A sereg ellátása akadozott, gyakorivá váltak a fosztogatások, e miatt és ezzel együtt fokozódott a nemességellenes hangulat, amely kezdetben szórványos összetűzésekhez vezetett. Bakócz előbb leállította a toborzást, majd elrendelte a hadjárat leállítását. Dózsa a történtek ellenére továbbra is a török elleni hadjáratra készült, ennek érdekében Szapolyai seregével szándékozott egyesülni. Az események, az elégedetlenség fokozódása, a keresztes hadként őket ért nemesi támadások azonban más belátásra bírták. A magyar jobbágyok számára hasonló jogokat látott megszerezhetőnek, mint a székely „földeseknek” volt. Az 1514. április-július között vívott számos kegyetlen csata nem hozott eredményt, de fokozta a nemesek összefogásra való hajlandóságát. Dózsa serege július 15-én Temesvárnál döntő vereséget szenvedett, őt pedig elfogták. Dózsa Gergely és Lőrinc barát serege is rövidesen letette a fegyvert. A felkelést követően a jobbágyok jogait tovább korlátozták, sorsuk csak évszázadokkal később fordulhatott jobbá.

Kalocsán Dózsa György emlékét a Foktői úti laktanyából, annak bezárása után 2001-ben átadott és a Dózsa szakközépiskola bejárata előtt felállított fejszobra is őrzi. Aki azon a napon arra jár, csendes főhajtással tisztelegjen emléke előtt.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás