Régi mániám

2008.09.20 19:40    |    Csapai Lajos  

Azok, akik a régi kuplé után szabadon a „Régi mániám tankkal végigmenni Románián” kezdetű, általában saccperkábé huszonnégy korsó sör után ajkunkra toluló, cseppnyi irredentizmust sem nélkülöző dalocskára gondolnak, azok jobban teszik, ha tovább lapoznak az újságban: ehelyütt ugyanis a szerző permanens mániái közül az úgynevezett monomániáról lészen szó, amelynek definíciója is jelzi, hogy csupán az ártatlanabb defektusok egyikéről van szó. Az Idegen Szavak Szótárának egyik értelmezése szerint „rögeszme, hóbort” a monománia. Bármelyiket szívesen vállalom, hiszen rögeszmésen, ha úgy tetszik, hóbortosan ragaszkodom ahhoz, hogy Kalocsán hatékonyabban kellene fellépnünk a várost pusztító, értékeinket semmibe vevő, közös erőfeszítéseket lenullázó vandál csőcselékkel szemben, még akkor is, ha ebben a nagy fene demokráciában szinte minden eszközt kiütnek a kezünkből.

Vége-hossza nincs annak a bűnlajstromnak, amit ezek a gazemberek elkövetnek, talán elég, ha csak a címszavakat sorolom. Figyeljenek csak!

Felújított lakóházak, középületek falának összefirkálása szóróflakonnal, köztéri padok ülőkéinek összetörése, facsemeték módszeres kettétördelése, utcatáblák megnyomorítása, letépése, közlekedési jelzőtáblák kidöntése és ellopása, virágok kicsupálása, piactéri szemetelés, szökőkutak szeméttárolóként való kezelése, illegális hirdetések, ideértve a választási plakátözönt is, főutcai csikkparádé, behajtás a sétálóutcába autóval, biciklitárolás a városháza bejáratánál annak ellenére, hogy lóbetűkkel kiírták: „Kerékpárt a falhoz támasztani tilos!”, vagy a fülsüketítő éjszakai motoros parádék a lakótelepeken.

Most nem jut hirtelen több az eszembe, de első nekifutásra is látszik, mennyi mindent kellene megváltoztatnunk ahhoz, hogy ez a város a szebbik arcát mutassa vendégeinek és polgárainak.

Bizonyára téved az, aki a rend hiányát a rendeletek, a szabályok hiányának tudja be. A dühítő az egészben éppen az, hogy minden szabály a rendelkezésünkre áll, amely képes lenne megregulázni a várost elcsúfító, megrongáló, a polgárpukkasztásra a nap minden órájában kapható semmirekellőket. Kezünk ügyében van a szabálysértési törvény, vagy akár a büntetőtörvénykönyv, a helyi rendeletek, melyek nyomán jelenleg arcpirítóan enyhe ítéleteket és büntetéseket szabnak ki olyan injúriák esetében is, amelyeket alaposabban végiggondolva a társadalomra veszélyességnek olyan foka tűnik elő, amelyeket a törvény alapesetben is több évi szabadságvesztéssel rendel büntetni. Gondolják csak meg: a vasúti fénysorompóból kilopott akkumulátor csak egyszerű lopás lenne?

A fokozódó társadalmi feszültségek, az egyes csoportok szinte ellenséges szembenállása megnehezíti, hogy akár önvédelemből is olyan ítéletek szülessenek, amelyek visszatartják a bűncselekmények és szabálysértések elkövetőit. Majdnem olyan ez, mint a kezünk ujjaival játszott mondóka. „Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte…”. Igen, ez elment vadászni, ez meglőtte, ez elítélte, ez felmentette… Az elmúlt évek ítélkezési gyakorlatából szinte mindenki tud olyan példát hozni, amely Iustitia mellényúlásait, vagy éppen vakságát igazolja, lett légyen szó akár a Tocsik-, akár a Kulcsár-, akár a Princz-, akár a Szabadi-féle perekről, amelyek jogerős ítélete nem hozott társadalmi megnyugvást.

Jól elkanyarodtam a bevezető gondolatoktól, de tartok tőle, okom volt rá, hiszen nem nehéz összefüggést találni az országos ügyek és a lokális simlik között. Nevezetesen azt, hogy a kisember azt képzelheti, hogy neki ugyanolyan joga van az ország szétlopásához, mint politikusainknak. Pedig tudhatnák, amit a rómaiak már több mint kétezer esztendeje felismertek: „Quod licet Iovi, non licet bovi” („Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek”)

De mi lesz, ha az ökrök másképpen gondolják?


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás