100 éve írta a Kalocsai Néplap

2014.06.03 21:01    |    Asbóth Miklós  

1914. május 23. XXXVII. évfolyam 25. szám

A madarak és fák napját a kalocsai elemi iskolák növendékei május 22-én tartották meg szép ünnepség keretében a Kiserdőben. [100 évvel ezelőtt Kiserdőnek nevezték azt a területet, amelyen ma a Foktői úton, a híd után az egykori honvédségi sportpálya és az utána lévő egykori honvédségi lakóházak találhatók. Asbóth M.] A Himnusz eléneklése után Boromisza István kanonok-plébános, igazgató lelkes szavakban köszöntötte a gyermekek szép ünnepét, a madarak és fák napját. Alkalmi ének után Hammer Ferenc méltatta a nap jelentőségét. Majd szavalat következett. Szépen szavaltak: Mócsy István, Nyáry János, Kovács Ferenc, Laurisin László, Szabó István, Fridrik F. A sikerült ünnepet Resli tanító szavai és a Szózat hangjai zárták be. Legvégén Boromisza kanonok-plébános megköszönte a tanítók fáradtságát, mire a gyermeksereg négyes sorokban vonult tanítóik vezetése alatt a beltéri iskola elé, ahonnan azután hazaszéledtek.

Tavaszi tárlat a helybeli városháza dísztermében Szántó János és Keitner József alkotásaiból. A csinosan rendezett kiállítást eddig is a műértő közönség nagy számban és sűrű látogatásaival kereste fel. Kétségtelen, hogy a közönségnek élvezetet nyújt a tárlat látogatása, mert a kiállított anyag mind elismert művészek munkája. A tárlat vezetősége f. hó 21-én nagy tombola játékot rendezett, mely alkalommal 5 db képet sorsoltak ki. A főnyereményt nyerte Tomsich Mádi, a másodikat Lévay Oszkárné, a harmadikat dr. Szekeres Gyuláné, a negyediket Elkán Irénke, az ötödiket Steiner Józsefné úrnő. A tárlat vasárnap, f. hó 24-én fog bezárulni. Ez alkalommal a tombolát megismétlik darabonként 50 filléres jegyekkel. A tárlat megtekinthető d. e. 10 órától 12-ig és d. u. 3 órától 7-ig.

Az írás-olvasás igazoló vizsgálatot a kalocsai járásban az állandó bizottság 1914. évi május hó 26-án reggel 9 órakor Kalocsa község székházának tanácstermében fogja megkezdeni. A vizsgálatra bocsájtottak jelentkezésük sorrendjében kerülnek a bizottság elé. [Az írás-olvasás tudás igazolására a megváltozott választójogi törvény miatt volt szükség. Asbóth M.]

A közönség figyelmébe. Az elöljáróság ezúton is figyelmezteti a lakosságot, hogy a szemetet a Vajason túl lévő Kirschner féle kerttől folytatólag a csendőrlaktanya felé vezető úttestre [a mai Alkotmány utca Mátyás király utca és az Ecetgyár utca közötti szakasza. Asbóth M.] hordani tilos. A szemét lerakódó helyéül az elöljáróság az újdrágszéli út keleti oldalán lévő gödrös helyet jelölte meg, amit egy tábla is jelezni fog.


Publicisztika

A Rakétaezredre emlékeztek

A Magyar Honvédség 15. Kalocsai Légvédelmi Rakétaezrede, pontosabban a jogelődje, a Légvédelmi...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás