100 éve írta a Kalocsai Néplap

2014.06.03 21:01    |    Asbóth Miklós  

1914. május 23. XXXVII. évfolyam 25. szám

A madarak és fák napját a kalocsai elemi iskolák növendékei május 22-én tartották meg szép ünnepség keretében a Kiserdőben. [100 évvel ezelőtt Kiserdőnek nevezték azt a területet, amelyen ma a Foktői úton, a híd után az egykori honvédségi sportpálya és az utána lévő egykori honvédségi lakóházak találhatók. Asbóth M.] A Himnusz eléneklése után Boromisza István kanonok-plébános, igazgató lelkes szavakban köszöntötte a gyermekek szép ünnepét, a madarak és fák napját. Alkalmi ének után Hammer Ferenc méltatta a nap jelentőségét. Majd szavalat következett. Szépen szavaltak: Mócsy István, Nyáry János, Kovács Ferenc, Laurisin László, Szabó István, Fridrik F. A sikerült ünnepet Resli tanító szavai és a Szózat hangjai zárták be. Legvégén Boromisza kanonok-plébános megköszönte a tanítók fáradtságát, mire a gyermeksereg négyes sorokban vonult tanítóik vezetése alatt a beltéri iskola elé, ahonnan azután hazaszéledtek.

Tavaszi tárlat a helybeli városháza dísztermében Szántó János és Keitner József alkotásaiból. A csinosan rendezett kiállítást eddig is a műértő közönség nagy számban és sűrű látogatásaival kereste fel. Kétségtelen, hogy a közönségnek élvezetet nyújt a tárlat látogatása, mert a kiállított anyag mind elismert művészek munkája. A tárlat vezetősége f. hó 21-én nagy tombola játékot rendezett, mely alkalommal 5 db képet sorsoltak ki. A főnyereményt nyerte Tomsich Mádi, a másodikat Lévay Oszkárné, a harmadikat dr. Szekeres Gyuláné, a negyediket Elkán Irénke, az ötödiket Steiner Józsefné úrnő. A tárlat vasárnap, f. hó 24-én fog bezárulni. Ez alkalommal a tombolát megismétlik darabonként 50 filléres jegyekkel. A tárlat megtekinthető d. e. 10 órától 12-ig és d. u. 3 órától 7-ig.

Az írás-olvasás igazoló vizsgálatot a kalocsai járásban az állandó bizottság 1914. évi május hó 26-án reggel 9 órakor Kalocsa község székházának tanácstermében fogja megkezdeni. A vizsgálatra bocsájtottak jelentkezésük sorrendjében kerülnek a bizottság elé. [Az írás-olvasás tudás igazolására a megváltozott választójogi törvény miatt volt szükség. Asbóth M.]

A közönség figyelmébe. Az elöljáróság ezúton is figyelmezteti a lakosságot, hogy a szemetet a Vajason túl lévő Kirschner féle kerttől folytatólag a csendőrlaktanya felé vezető úttestre [a mai Alkotmány utca Mátyás király utca és az Ecetgyár utca közötti szakasza. Asbóth M.] hordani tilos. A szemét lerakódó helyéül az elöljáróság az újdrágszéli út keleti oldalán lévő gödrös helyet jelölte meg, amit egy tábla is jelezni fog.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás