100 éve írta a Kalocsai Néplap

2014.07.04 20:26    |    Asbóth Miklós  

1914. június 27. - XXXVII. évfolyam 30. szám

Az új érsek bemutatkozása a főkáptalannál. Dr. Várady L. Árpád érsek úr, ki egészen csendben, titkon, feltűnés nélkül vonult be e hó 24-én székvárosába, a pénteken megtartott káptalani ülésen mutatta be a kinevezéséről szóló pápai okmányt s ezzel tényleg is átvette az egyházmegye kormányzását. Ugyanezen ülésen tette le megbízatását Kleiner Lajos c. püspök, kit azonban az új főpásztor felkért, hogy mint vikáriusa, továbbra is vegyen részt az egyházmegye kormányzásában. — A délelőtt folyamán az új főpásztor Hinger Mihály irodaigazgató társaságában látogatást tett a főkáptalan tagjainál.

Húszéves találkozó. Az 1894-ik évben Kalocsán érettségizettek folyó hó 21-én és 22-én húszéves találkozóra jöttek össze Palicson. Ott voltak: Aczél Gyula hitoktató, Szabadka. Bölcskei Lajos főgimn. tanár, Szabadka. Dr. Deák Béla vármegyei főügyész, Zombor. Drozdik Imre káplán, Kalocsa. Fáth Ferenc káplán, Újvidék. Léh Mátyás káplán, Apatin. Dr. Mócsy István érsekuradalmi ügyész, Kalocsa. Petrovácz Gyula mérnök-tanár Budapest. Pósch Lipót főjegyző, Izsák. Dr. Rapp András ügyvéd, Zombor. Szirmai György lelkész, Újvidék. Szendelbach János adminisztrátor, Csantavér. Trenka Kálmán főkapitány, Zombor. Vándor Antal káplán, Óbecse. A megjelentek 21-én az estét barátságos beszélgetéssel töltötték el, másnap reggel 9 órakor a palicsi kápolnában gyűltek össze, ahol szívből fakadó Te Deumot mondtak. A hálaadó isteni tiszteletet Szendelbach János csantavéri adminisztrátor mondotta, majd az elhunyt tanáraikért és társaikért Drozdik Imre kalocsai káplán mondott szent misét. A szent misék után még életben lévő tanáraikat üdvözölték táviratilag. Délután folyamán mindenki hazatért. Elváláskor megígérték, hogy 5 év múlva újból összejönnek a 25 éves évfordulóra Kalocsán.

A vihar áldozatai. Múlt heti lapszámunk zártakor kaptuk a szomorú hírt, hogy f. hó 19-én Szakmár és környéke fölött átvonuló óriási vihar emberéletben és vagyonban tetemes károkat okozott. A Szakmárhoz tartozó Felsőereken Sárközi Imre 52 éves gulyást és a neki ebédet vivő feleségét, akik a nyílt mezőn a férj szűre alá bújva védekeztek a zivatar ellen, egy villámcsapás halálra sújtotta. A tőlük néhány lépésre álló bojtárgyereknek az ijedtségen kívül semmi baja sem történt. Ugyanezen időben egy másik villámcsapás Keserűteleken Bolvári János házát gyújtotta fel s a zuhogó eső dacára a ház egész tetőzete hamuvá lett. Egy harmadik villámcsapás pedig Felsőerek szomszédságában lévő, de már Dunapatajhoz tartozó egyik tanyaházba sújtott és azt teljesen elhamvasztotta. […]


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás