100 éve írta a Kalocsai Néplap

2014.07.16 21:15    |    Asbóth Miklós  

1914. július 4. - XXXVII. évfolyam 31. sz.

Személyi hír. Várady Lipót Árpád érsek július 3-án délelőtt Hinger Mihály irodaigazgató kíséretében látogatást tett a községházán, a hivatalok vezetőinél és a tanintézetekben. – Várady L. Árpád érsek pénteken este Budapestre utazott, hogy Ferenc Ferdinánd Őfenségéért és nejéért Hohenberg Zsófia hercegnőért tartandó gyászmisén, melyet a hercegprímás celebrál a Mátyás templomban, részt vegyen. Az egyik ünnepélyes absplutiot érsekünk végzi.

Községi tisztújítás. A kalocsai járásban megtartott tisztújítás alkalmával a következőket választották meg: Uszódon I. bíró Benedek Ignác, közgyám és h. bíró Tamás Bálint, pénztáros K. Tóth Gábor, esküdtek: Barna Gábor, Tamás Lajos, Simon András, Takács István és Takács József lettek. Dunaszentbenedeken bíró Tóth Gábor, h. bíró Taba Sándor, esküdtek: András János, Barabás István, Szakács József (alsó) és Laum István, közgyám: Jankovics János. Géderlakon bíró Kovács János, Imre fia, II. bíró Varga József, közgyám Kujáni György, esküdtek: Nyutali József, Riczinger Ferenc, Miholics János és Horváth Ferenc. Dusnokon I. bíró Koprivanacz János II. bíró Szitár István, közgyám Lovák János, pénztárnok: Facskó Péter, esküdtek: Szilágyi Gergely, Varga János, Simonics András, Tóth József, Szitár János és Jagicza Mihály. Bátyán I. bíró Fekete György, II. bíró Markó Márk, pénztárnok Gerjeni Márton, közgyám Jéló S. János, esküdtek: Molnár Antal, Bencze János, Tamaskó F. János, Tupcsia Márk, Farkas József, Szarvas M. József, Takács József és Herner Mihály. Bogyiszlón I. bíró Bencze Sándor, II. bíró Pilisi Imre, közgyám Tamás Sándor, pénztáros Liszkai János, esküdtek: Bazsó János, Paksi Béni B., Kovács János, Tóth P. Lázár, Vas János, Pilisi Gábor (bikityi), Jóföldi Ferenc és Liszkai István. Miskén I. bíró Ferencz János, II. bíró Svecz Ferenc, pénztáros Tóth István Lukács, közgyám Tóth Ferenc (bagó), esküdtek: Kollár János (katona), Dostyicza Mátyás, Kosztolányi Mihály, Petrecz Péter, Molnár Gergely, Schvorecz János, Urbán Ferenc és Horváth Ferenc. Foktőn I. bíró Mátyás Gábor, II. bíró Sipos István, pénztáros Molnár István, közgyám Sánta Sándor, esküdtek: Vastag Gábor, Sánta Lajos, Farkas János, Bukor József, Bukor Károly (városi), Bukor János (városi), Bors Ferenc és Pálfi János. Fajszon I. bíró Fekete Imre, II. bíró Fekete Lőrincz, közgyám Fekete Péter, pénztáros Kiss Ferenc II., esküdtek: Nánai János, Berta Péter, Péter fia Fekete Ferenc, Sági András, János fia Vincze Gergely, Fekete Lajos és Timó Imre (szűcs). Homokmégyen és Szakmáron ez év őszén lesz a tisztújítás, Kalocsán pedig a jövő év elején.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás