100 éve írta a Kalocsai Néplap

2014.08.01 22:09    |    Asbóth Miklós  

1914. július 18. - XXXVII. évfolyam 33. szám

Választók összeírása. A képviselőválasztások névjegyzékének összeállításával megbízott kalocsai küldöttség e hó 25-én kezdi meg az összeírási munkálatokat a következőképpen: 25-én és 26-án 1001-2000 házszám alatt és a pusztákon lakókat, 27-én 1-500 házszám alatt lakókat, 28-án meg 501-1000 házszám alattiakat veszik jegyzékbe. Az összeírás 4 napig tart a községháza e célra berendezett hivatalos helyiségében, ahol jelentkezni lehet délelőtt 9-12 és délután 3-5 óráig. Aki a névjegyzékbe még eddigelé felvéve nem volt, az hozza magával az adókönyvecskéjét és az írás-olvasásból tett vizsgáról nyert bizonyítványát is.

Huszárok Kalocsán. A Szabadkán és Kecskeméten állomásozó m. kir. 4. honvéd huszárezred két összpontosított osztálya, mintegy 300 ember és 20 tiszt e hó 14-én 2 napi tartózkodásra Kalocsára érkezett, hogy itt úsztató gyakorlatot tartson. 15-én reggel a Vajason a vöröskeresztnél [a mai Miskei út elején] tartottak gyakorlatot, 16-án pedig Meszesnél a kompon átkeltek a Dunán. A gerjeni oldalról azután a lovakat ladikhoz kötve jöttek vissza a meszesi oldalra. Mindkét helyen nagyon sok nézője akadt az igazán sikerült gyakorlatnak.

Labdarúgás. A helybéli sportélet fejlettségét mutatja ama körülmény, hogy sportklubunk vasárnap, 19-én 4 csapatot szerepeltet. Délután fél 2 órakor kezdődik a Kalocsai Sport Club II. csapatának tréning mérkőzése a Kalocsai SC ifjúsági II. csapatával. Ezt követi 3 órai kezdettel a Kalocsai SC ifjúsági I. csapatának a Bátyai Diák Sport Klub elleni barátságos mérkőzés. 5 órakor pedig a Kalocsai SC I. csapata a déli kerületi bajnokság harmadik helyezettjével, a Szabadkai Testedző Egyesület I. csapatával mérkőzik. – Mindhárom mérkőzésre érvényes jegyek a rendes árban kaphatók.

A Kalocsai Sport Club futballosztálya folyó hó 11-én megtartott ülésén pályagondnokul Bürger Bélát, szertárnokul pedig Dobó Jenőt választotta meg. – Az osztálytanács az ifjúsági csapat tréneréül Beck Vilmost nevezte ki.

Tűz Kalocsán. Korsós János (kása) Béres [ma Tompa Mihály] utcai házának udvarán e hó 16-án d. u. 3 óra körül kigyulladt egy kazal szalma és leégett. A tűz vigyázatlanságból eredt.

Automobiljárat Kiskőrös és Baja között. Komlós István budapesti mérnök Baja és Kiskőrös között automobil járatot akar létesíteni. Ez ügyben most tárgyal az érdekelt községekkel.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás