100 éve írta a Kalocsai Néplap

2014.08.13 20:46    |    Asbóth Miklós  

1914. július 25. - XXXVII. évfolyam 34. szám

Monarkiánk [sic!] külügyminisztere elküldte Szerbiának az ultimátumot, melyre szombaton, július 15-én d. u. 6 óráig várja a választ, ellenkező esetben megszólalnak az ágyúk.

Klauzál Gábor, magyar hazánk legelső kereskedelmi minisztere 1866. augusztus 3-án Kalocsán halt meg. Mivel ama ház, melyben jobblétre szenderült, mindezidáig jeltelen volt, bizottság alakult Kalocsa társadalmának vezető férfiaiból, mely márványtáblával akarja Klauzál Gábor halottas házát a jövendő nemzedék előtt emlékezetessé tenni. Ezért a vármegyei alispáni hivataltól megszerezte az engedélyt, hogy egész Pestvármegye területén (kivéve Budapest székesfővárost és Kecskemét várost) a márványtábla kiállítási költségeinek fedezésére 60 napig tartó gyűjtést rendezhessen. Kérjük tehát mindazokat, kik Klauzál Gábor nevét hazafias tiszteletben tartják, járuljanak adományaikkal a márványtábla költségeihez és tegyék lehetővé azt, hogy Klauzál Gábor emléke honfitársaink kebelében időtlen-időkig fennmaradjon! Kalocsán, 1914. június hó. Rendező bizottság. [Sajnos, a nemes szándék nem valósult meg. Nem tudni miért. Talán a kitört világháború sodorta el a szándékot, vagy az érdektelenség hiúsította meg. Klauzál Gábor rokoni kapcsolatban ált a kalocsai Szabó családdal. (Család egyik tagja volt Szabó József neves geológus.)Klauzál több alkalommal meglátogatta a családot. (A Szabó-ház a mai Szent István király úton, a 21. sz. alatt található. Régebben a Dunapataji Takarékszövetkezet kalocsai fiókja működött a klasszicista műemlék épületben.) Az utolsó látogatása alkalmával megbetegedett és a gyors lefolyású tüdőgyulladás halállal végződött. Holttestét a Szabó család titokban szállította Szegedre, ahol eltemették. Emléktábla ma már van az épületen. Halálának 130. évfordulóján, 1996-ban a Kalocsai Városvédő Egyesület és a Katona István Társaság emléktáblát leplezett le az épület falán. Egykori kedvelt tartózkodási helyén, Nagytétényben, ahol szőlői voltak, működik az emlékét ápoló Klauzál Gábor Társaság, amelynek elnöke, talán nem véletlenül, a kalocsai származású dr. Dobos Károly, néhai dr. Dobos Elek kalocsai állatorvos fia. Asbóth M.]

A T. Tantestületek szíves figyelmét tisztelettel felhívom azon körülményre, hogy a Szent István Társulat összes könyvkiadványának főbizományi raktárát bírom egyházmegyénk területére. Így módomban van a t. tantestületek és tanintézetek könyvszükségletét ugyanolyan feltételekkel szállítani, mint a Szent István Társulat. Szíves rendeléseiket kérve vagyok kész szolgálattal Jurcsó Antal könyvkereskedése Kalocsán.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás