100 éve írta a Kalocsai Néplap

2014.06.28 23:57    |    Asbóth Miklós  

1914. június 20. - XXXVII. évfolyam 29. szám

Várady érsek búcsúzása. Várady L. Árpád kinevezett kalocsai érsek vasárnap és hétfőn búcsúzott el Győr városától és a győri egyházmegyétől. Vasárnap este a püspökvárban búcsúlakomát adott az érsek, melyre hivatalosak voltak a hatóságok fejei, a központi papság s a győri társadalom. Hétfőn délben konzisztórium volt, melyen Várady mint győri megyéspüspök a káptalannak bemutatta érseki kinevezését. E ténnyel a győri egyházmegyére kiterjedt ordináriusi joghatósága megszűnt. Várady érsek 16-án délelőtt vált meg véglegesen régi székvárosától s Budapestre utazott. Az érsek távozása alkalmával a püspökvárban a győri papság, a pályaudvaron pedig a világi hatóságok búcsúztak el a főpásztortól. A távozó főpásztor a győri kisdedóvó egyesületnek 4.000 koronát s a győri Orsolya zárdának 6.000 koronát adományozott.

Felhőszakadás Kalocsán. Kalocsa fölött pénteken délben irtózatos zivatar vonult el. Rendkívül sűrű, csaknem szünet nélkül való villámlás és mennydörgés közben irtózatos eső, felhőszakadás zúdult a városra, amelynek utcáin hatalmas áradatban hömpölygött a víz. A Haynald Obszervatórium jelentése szerint azon 20 perc alatt, amíg legjobban dühöngött a zivatar 42,3 mm eső esett, annyi, hogy a város összes utcáit 4 cm-nél magasabb vízréteg borította volna, ha gyorsan el nem takarodik a víz. Ezen eső mennyisége az összes májusi csapadék kétharmadát teszi ki, háromszor annyit, mint amennyi áprilisban esett.

Céllövőverseny. A kalocsai Kat. Legényegylet tagjai a honvédelmi minisztérium támogatásával e hó 21-én éjjel indulnak Szabadkára, hogy ott a katonai lőtéren az éles lövésben gyakorolják magukat. A versenyt Purth Lajos honvédfőhadnagy vezeti. Az ifjak erről a gyakorlatról okmányt kapnak, melyet a katonaságnál lesz alkalmuk felmutatni. Azok, akik e tanfolyamon és a katonai gyakorlatokon részt vettek, a katonai szolgálat teljesítése alkalmával kedvezményeket fognak élvezni. Az ifjak részvételi díja az utazást és az ebédet is beleszámítva személyenként 3 koronában van megállapítva. A gyakorlat után Palicsra rándulnak ki s hétfőn az éjjeli vonattal térnek vissza Kalocsára. Jelentkezni szombat estig lehet dr. Jurcsó Lajos ügyvédnél, a katonai gyakorlatok vezetőjénél.

Katonák aratási szabadsága. A honvédelmi miniszter rendelete szerint a katonák aratási szabadsága ez idén június 27-től augusztus 7-ig tart. Ezen idő alatt fölváltva kisebb csoportokban fogják szabadságolni a legénységet. Az aratási szabadságot annál a századparancsnoknál kell kérni, ahol a szabadságolandó szolgál.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás