Talált tárgy, talált vers…

2017.01.25 12:25    |    Nagy Nikolett  

ady_250Nyár végén a 10 éves nagy revízió közepette a padláson fent pakolászva egy igen nehéz és egyben érdekes dobozra bukkantam. Miután a gondosan becsomagolt tárgyat kihámoztam oltalmából, megdöbbenésemre egy „ismerős arc” tárult elém „Ez Ady…” kiáltottam fel. Valóban az volt, kis idő múlva a hozzá tartozó cédulát is megtaláltam ezzel a felirattal; „Ady halotti maszkja”. Persze nem az eredetit találtam meg a dunapataji helytörténeti gyűjteményben, hanem annak egy másolatát, de a replikának is magával ragadó és vegyes érzelmeket kiváltó ereje volt. Egy pillanatra a 20. század első felében éreztem magam, abban a korszakban, amikor elkezdődött valami új, valami más. Legalább is nagyon lassan, óvatosan tapogatózva, mivel a régi rend még nem engedett, de már az új nemzedék valami mást, újat, izgalmasat, gyorsat akart, mit akart, egyenesen követelt. A változás útjába azonban képtelenség lett volna akadályt állítani, ezért az új eszmerendszerek, irodalmi művek, tudományos irányzatok lassanként a változásra szomjazó nemzedék olvasóinak kezébe került. Ady Endre is ezen ifjúság táborát erősítette. Debreceni főiskolás léte alatt újságíróként is tevékenykedő Ady olvasói látókörébe kerülnek az új eszméket hirdető lapok. Jelentősebb változást az életében mégis a nagyváradi időszak jelentette. Nemcsak anyagi biztonságra lelt itt, hanem szellemi bázisra is. Ugyanis itt ismerkedik meg olyan eszmékkel, kortárs szerzőkkel, művészet-mecénásaival, akik újító gondolatiságában megerősítik őt.

Ady később egyik önéletrajzi írásában így fogalmazza meg az itt töltött időt; „Ez a nyugtalan zsidós, intelligens város sok mindent átformált bennem, amit Nagykároly, Zilah és Debrecen, tehát a falu formált meg.”

Még egy tényezőt szeretnék kiemelni, ami Adyt Istenről, életről, halálról és számos fontos kérdéskörről alkotott véleményében befolyásolta, ezek pedig Nietzsche filozofikus írásai. Nagyváradi újságírói munkája során olvasta és későbbi munkássága, életszemlélete során alkalmazta. Miért írtam le mindezt? Magyarázatként azt tudom felhozni, hogy pakolás közben eszembe jutott Adynak az a verse, melyben Kalocsát megemlíti. Ez a vers 1906-ban az Új versek kötetben jelent meg Pap vagyok én címmel.

Részlet a versből: „Igéim bővek, zengők, nagyok:/Papoknak ivadéka vagyok./Kálvin szirt-lelke játszott velem/S a szép hazugság lett kenyerem./Korcs hegyi-beszéd minden dalom/S a hitem: egy pogány hatalom./Jószágom, pénzem nincsen nekem/S mégis a Pénzt, a Pénzt hirdetem./S egyszer, életem csúnya fokán,/Pap akartam lenni Kalocsán.”

A 110 éve íródott vers viszonylag kemény hangnemet üt meg a vallással, illetve a papsággal szemben. Ha jobban megfigyeljük, többször átolvassuk, akkor rájövünk, hogy Kalocsa miért is került bele a műbe. A válasz egyszerű: Ady végig páros rímeket használ a Pap vagyok én című versében és ezáltal értelemszerűvé válik az is, hogy „Kalocsa” fog rímelni a „Fokán” szóra. Mindemellett korábban, 1901 tavaszán is jelent meg Adynak egy, a nagyváradi püspökséget ostorozó írása (Egy kis séta címen), amiért 3 napi fogházbüntetést és 10 korona pénzbírságot kapott.

Az ateizmus hirdetése szinte élete végéig jelen volt nála, ám halála után megtalálták a személyes tárgyai között kedvenc Bibliáját, melyet még a híres Lédával töltött párizsi útra is magával vitt. Nem szabad megfeledkezni úgynevezett Istenes verseiről sem, melyekben szintén hitetlenül hisz Istenben. Ady valláshoz való hozzáállásában is különleges és egyedülálló volt. Ez a fura ellentmondás, kettősség életében, verseiben, életről való gondolkodásában is végigkísérte. Így jellemzi önmagát Ady egyik memoárjában; „Szabadgondolkozó vagyok s ha ki nem dobtak azóta, választmányi tagja a magyar szabadgondolkozóknak. De nem ismerek szebb szabadgondolkozást, mint az Istennel való nyugtalan és kritikus foglalkozást. Vagy-vagy: végre valaki vagy megtalálja, vagy véglegesen leszámol vele az emberi élet gyönyörű, elképzelhetetlenül nagy megkönnyebbülésére.”Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás