Túllihegték a szakmakód-módosítást

TEÁOR-tortúra – kész röhej...

2008.09.23 15:56    |    Zs.F.  

A rendszerváltozás óta nem kaptak akkora mélyütést a vállalkozók, mint amilyennek a kötelező, határidőhöz kötött TEÁOR (gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendszere), valójában a szakmakódot jelölő szám megváltoztatásával együtt járó, az adminisztráció hiányosságaiból fakadó zűrzavar, egyes tevékenységek megszüntetése, telephelyek bezárása okozott.

Ha valami, hát ez mélységesen fölháborította a cégeket és az egyéni vállalkozókat, miközben a közigazgatás iránti ellenszenv –legyünk őszinték, nem minden alap nélkül – ezen szakterülettel szemben az egekbe emelkedett. Tengernyi munkát kaptak az okmányirodák és a cégbíróságok, amelyre egyetlen EU-országban nem volt példa, az átgondolatlan, fejetlen intézkedés 270 ezer tár-sasvállalkozást és 135 ezer egyéni céget érintett.

Oldal György, a Magyar Könyvelők Országos Szövetségének elnöke a Néplap e-mail megkeresésére arról számolt be, hogy más EU-államokban semmiféle ügyintézéssel nem járt a módosítás. A vállalkozók az adóhatóság felé egyszerűen csak jelezték a saját maguk által kikeresett új TEÁOR-számot, amelynek a mindennapi munkában egyébként sincs semmiféle jelentősége. Csupán az állam, nálunk a KSH adatgyűjtését segíti. Magyarországon persze újfent nem ezt az utat jártuk! Az egész bejelentési procedúra szélsőséges módon lett túlbonyolítva, ráadásul a hatalmas adminisztrációs teher mellett károkat is okozott. Ez nem csak az ügyvédi díjakból, az új telepengedélyezési eljárások illetékéből áll össze. Legalább ekkora nagyságrendű, hogy az új kóddal nem mindig egyezik a képzettségek jegyzéke. Így olyan egyszerű tevékenységekhez is szakmai végzettséget írtak elő, ami a laikus megítélése szerint is szükségtelen. Olyan is akad, hogy az előírt képzettség nem is szerepel a hazánkban,. vagy Európában megszerezhető szakmák között. A telephelyekkel kapcsolatos eljárás negatív hozadéka, hogy a vállalkozások megunva a hiábavaló ügyintézést, a bemutatott, korábban határozattal megállapított telephelyek elutasítását, inkább a telephely megszűnése mellett döntöttek, mert a szakhatóságok újbóli eljárása százezrekbe került volna. Volt persze olyan, akinek valóban ennyibe került, mert mindezt végigcsinálta – immár bizonyosan fölöslegesen. Az adminisztráció ilyenfajta, nyilvánvalóan értelmetlen és átgondolatlan kötelezése tipikus példája annak: a közigazgatás gyakran azoknak a tisztességes vállalkozásoknak, az ésszerű üzletmenetet követőknek tesz keresztbe, akiknek a befizetéseiből, politikai testületek esetében bizalmából működik.

Ugyan korábban év végéig hosszabbították meg a TEÁOR-átállás egyszer már módosított határidejét, a mostani változtatás azt sugallhatja a vállalkozásoknak: nem kifizetődő jogkövető magatartást tanúsítani. És valóban, ez az eset a szó anyagi értelmében is azt bizonyítja, hogy nem kifizetődő. Aki százezreket költött az új telepengedélyezési eljárásra, kifizette az ügyvédi költséget, órákat várakozott az okmányirodában, az veszített. Aki kivárt és nem csinált semmit, az mentesült a bosszúságtól és anyagilag is nyert.

Amint az nálunk lenni szokott, az okozott erkölcsi és anyagi kárnak nincs névszerinti felelőse. Ne is reménykedjünk abban, hogy valaha is megtudjuk: ki volt az, aki a kódszámok átfordítását nem igazította hozzá sem a telephely-engedélyezési rendszerhez, sem a képzettségek jegyzékéhez, nem az egyszerűbb, az EU-ban szokásos eljárást követte.

A káosz érzékeltetésére álljon itt két példa. A korábbi „011303 Gyümölcstermesztés” szakmakód megszűnése után a „012201 Trópusi gyümölcstermesztés” szakmakódot kellett felvenni Magyarországon, ami a mi éghajlatunkat tekintve enyhén szólva is nevetséges. Mint ahogy az is, hogy a redőny-és reluxakészítő egyáltalán nem kapott új kódszámot, ezért tevékenységi engedélyt sem, mert árnyékolástech-nikus nem szerepel a képzettségek jegyzékében. Persze azért nem, mert ilyen önálló szakma nem is létezik. Következésképp, ezek a kisiparosok hivatalosan voltak eltiltva attól, hogy a legnagyobb rekkenő melegben szenvedők részére redőnyt, reluxát készítsenek. Nem röhej?


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás