A tíz ige

2011.06.07 22:01   

Az emberiség történelme, napjainkig, bizonyos tilalmakkal és törvényekkel próbálta szabályozni az együttélést, és ezzel elviselhetőbbé tenni az életet. Az ember öntörvényűsége miatt az emberi együttélésben és az erkölcsi életben egyre nagyobb a káosz és az anómia (törvény nélküliség).

A Bibliában olvashatunk a tíz igéről (II Mózes 20,1-17), amit a legtöbb ember a Tízparancsolat kifejezés által ismer. Az ebben leírtak nem csak akkor és Izráelre, hanem ma is és mindnyájunkra érvényesek, mert ez Isten örök kijelentése. Ha kivennénk a Tízparancsolatot és az általa sugallt törvényeket a mindennapi életből, az olyan tragédiát okozna, mintha a nagyváro-sokban egyszerre kikapcsolnánk a közlekedési lámpákat és eltávolítanál a jelzőtáblákat. Mire való a Tízparancsolat? Bizonyos értelemben egy tökéletes tükörhöz hasonlítható, amely azért bocsáttatott alá az égből a földre, hogy megmutassa az embereknek erkölcsi romlásukat. Ha rendetlen, összeszaggatott ruhákban egy tükör elé állunk, az megmutatja a rendetlenségünket, de nem segít semmit a bajon. Ha egy jó mérőónnal megvizsgálunk egy elhajlott falat, az megmutatja ugyan a görbülést, de nem tünteti el. Ha egy lámpással kimegyünk a sötét éjszakába, az megismerteti ugyan velünk az út minden akadályát és nehézségét, de nem hárítja el. Nem a tükör, nem a mérőón, nem a lámpa okozza a bajokat, amelyek általuk ismertekké lesznek. Sem nem okozzák, sem el nem hárítják a bajokat, csupán nyilvánvalókká teszik. Éppen így van a Tízparancsolattal is. Sem elő nem idézi a gonoszt az emberi szívben, sem el nem hárítja, hanem csalhatatlan pontossággal nyilvánvalóvá teszi. Az ember egy sötét szobában körül lehet véve porral és rendetlenséggel anélkül, hogy azt a sötétség miatt észrevenné. Amint azonban egy napsugár besüt a szobába, mindent meg tud különböztetni. Vajon a napsugarak idézik elő a port? Bizonyára nem. A por valóban létezett és a napsugarak csak azt eredményezték, hogy az láthatóvá vált. Ez a Tízparancsolat hatásának egyszerű megvilágítása. Megítéli az ember jellemét és állapotát. Bebizonyítja neki, hogy bűnös. A Tízparancsolat nem önkényes utasítások és tilalmak gyűjteménye, hanem a Teremtő Isten adta őket, a tőle elfordult emberiség életének védelmére és szabályozására. Az ember képtelen betartani Isten törvényeit. De aki tehetetlenségét belátva Jézus Krisztushoz fordul, és Őt életébe fogadja, az attól kezdve nem kívülről hangzó előírásokat próbál teljesíteni, hanem belső indítás és erő segítségével élhet Isten akarata szerint.

Világítson mindnyájunk számára a tíz ige, amikkel Isten ma is minket véd és segít, mint a hegyi úton a védőkorlát, vasúti átjáróban a jelzőlámpa az úton levőket!

Bálint Miklós

lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás