Újrakezdés

2016.01.18 12:27    |    Bálint Miklós lelkipásztor  

Pár napja, még minden a karácsonyról és szilveszterről szólt De mi lesz, ha elmúlik karácsony, és egy új év kezdődik?

Ezt a kérdést feszegette a Neoton Família együttes slágere:
„Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég. De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.” Vajon december 26. után csakugyan meghalványul a szeretet lángja? Visz-e valaki cipősdoboz ajándékot január 12-én egy gyermekintézménybe? Február 3-án kap-e tartósélelmiszer csomagot a rászoruló család? Fohászként hadd álljon itt még két sor a fent említett dalból: „Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek, Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!” A szlogen szóljon így: Jónak lenni, mindig jó (nem csak karácsonykor)!

Egy-egy újév elején, amikor sok jót kívánunk egymás számára, az emberek közül sokan fogadkoznak, hogy egyes dolgokat másképpen fognak tenni. Például: abbahagyják a dohányzást, az ivást, kevesebbet fognak enni, többet sportolnak… Fegyelmezettebb életet fognak élni, jobban törődnek egészségükkel, több időt fognak szánni családjukra, szeretteikre. Törődni fognak a lelkükkel, többször fognak templomba menni. A tapasztalatok szerint sokaknál 2-3 hét múlva minden visszazökken a régi kerékvágásba, és ugyanúgy folytatják, mint azelőtt. Amikor ismét közeleg a karácsony és szilveszter, újra próbálják pótolni a segítségnyújtást, és fogadkoznak, ki tudja már hányadszor, az új évben minden más lesz. Az élet azt is magával hozza néha, hogy rákényszerülünk az újrakezdésre, akár a munkahelyen, vagy a vállalkozásban. Vajon van-e lehetőség az újrakezdésre? Ha igen, akkor honnan kaphatunk ehhez erőt, hogy ne valljunk újra és újra kudarcot? Ki ne ismerné a Biblia egyik legszebb történetét a tékozló fiúról és a szerető atyáról (Lukács Evangéliuma 15. rész). Ez a történet a vágyaktól fűtött, a csábításnak és kísértésnek ellenállni nem tudó meggondolatlan emberről szól, aki reménytelen helyzetbe sodorja magát ez által. Ám, a történet másik fele a szerető atya – a menyei Atyát példázva – visszaváró, visszafogadó, újra esélyt adó szeretetéről és a megbocsátás nyomán induló újrakezdésről szól.

A Biblia bátorítást akar adni minden ember számár. Pál apostol a korinthusiakhoz írott második levele 5,17 versében ezt írja: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, újjá lett minden.” Ez az Ige, arról tanúskodik, hogy aki hisz Jézusban és személyes kapcsolata van Vele, az újjá tud lenni. Nem saját erejéből, hanem az Istentől kapott erő által, azaz a belül megszületett új ember Tőle kap táplálást az új életre. Az üdvösség elfogadása szempontjából soha nem késő hinni, ezt igazolja az egyik lator esete, aki a kereszten függve az utolsó pillanatban nyert kegyelmet. Ezzel senkit sem szeretnék arra biztatni, hogy elodázza ezt a fontos döntést. Ha azonban a deviancia felé csúszó gyermekünket, széthullani készülő házasságunkat és családunkat, személyes életünket akarjuk megmenteni, vagy helyrehozni, akkor nincs időnk a várakozásra. Ha bármit szeretnénk helyrehozni, amit elrontottunk, akkor itt az ideje az újrakezdésnek.

Adjon Isten ehhez kinek-kinek hitet, erőt, kitartást és jó előremenetelt. Szabad ebben is segítségül hívni a mennyei Atyát. Aki nem próbálta még, az tegye meg hittel és bizalommal, és tapasztalja meg Isten segítségét! „Adj hálát Istennek, ez legyen áldozatod, s ha ígértél valamit a Felségesnek, teljesítsd! Engem hívj segítségül, ha bajban vagy, én majd megszabadítalak, te pedig dicsőítesz ezért.” (Zsoltárok 50,14-15)


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás