Akikről Kalocsa utcáit, közterületeit elnevezték

2013.11.16 16:13    |    Asbóth Miklós  

Napjainkban 226 hivatalos névvel bíró közterület található Kalocsa közigazgatási területén. A 226 közterületet az évszázadok során 507 néven nevezték. Az 507 közterületi névből 138 volt személy- vagy családnév. Ezek közül 67 személynek (köztük 7 külföldinek) nem volt közelebbi kapcsolata Kalocsához. Kalocsai kötődésű személyek közül 46-ról neveztek el közterületet és további 27 közterület kalocsai családokról kapta a nevét. A sorozat bemutatja azokat a kalocsai vagy kalocsai kötődésű személyeket és családokat, akikről Kalocsán közterületet neveztek el.

 

Mócsy Antal
tanítóképezdei tanár, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő

(Szeged, Csongrád m. 1842. április 20. – Kalocsa, 1900. július 20.)

 

 

esze_utca_320
A mai Esze Tamás utca neve közel fél évszázadig Mócsy Antal utca volt

 

 

Középsorú iparos család gyermeke volt. Az elemi iskolát, a gimnázium hat osztályát és a tanítóképzőt Szegeden végezte. A tanítóképzőben Bárány Ignác tanítványa volt. A tanítóképző elvégzése után kilenc évig volt tanító Horgoson és Adán. Adán kötött házasságot Kelemen Etelkával.

1869-ben Haynald érsek hívására Kalocsára költözött, ahol a tanítóképző intézet tanára lett. Hamar bekapcsolódott a város közéletébe. Kalocsa első újságját, a rövid életű Sárközi Lapokat 1873. június 22-től szeptember 28-ig szerkesztette. Lapszerkesztői tevékenységét 1878-ban folytatta. Az 1878. április 1-jén indult Kalocsai Néplap egyik alapítója és első szerkesztője lett. A lapszerkesztést haláláig folytatta.

Pedagógiai tevékenységét elméleti téren is folytatta. 1873-ban tanulmányúton járt Ausztriában, a német államokban és Svájcban. 1876-ban közreműködött a püspökkari elaborátum tantervei elkészítésében. Az osztott (két-, három- és négytanítós) iskolák heti óraterve teljes egészében az ő munkája. Több tankönyv szerzője volt, pedagógiai tanulmányokat írt. 1886-ban kinevezték a tanítóképző intézet igazgatójának. A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete elnökének, a Kalocsa-vidéki Tanító Egyesület alelnökének választotta. Tagja volt a Szent István Társulat igazgató-választmányának. Közéleti tevékenysége során több kalocsai civil egyesület választotta vezetőségi tagjának és több kalocsai részvénytársaság igazgatósági tagja volt. Kedvtelésből szőlészkedett is. Az 1880-as években szőlőgyűjteményében, amely a mai Foktői út mentén volt, közel 400 féle szőlőfajta volt.

Élete utolsó szakaszában országos politikával is foglalkozott. 1896. október 28-án a tapolcai választókerületben néppárti programmal országgyűlési képviselővé választották. Élete utolsó két évében már sokat betegeskedett.

Halálát követően, 1900. november 8-án a kalocsai képviselő-testület a Mészárszék közt (a mai Esze Tamás utca Szent István király út és a Tomori utca közötti része) és a tanítóképző intézet melletti Tanítóképezde közt (az Esze Tamás utca Tomori utca és a Híd utca közötti része) Mócsy utcának nevezte el. Az utca nevét 1948. február 17-én változtatták Esze Tamás utcára.

Művei: 1. Phaedrus, Augusztus szabadosa Aesop nyomán s modorában írt meséi. Ford. és jegyzetekkel ell. Kecskemét, 1866. 2. Népnevelési tanulmányok. Az 1873 őszén a bécsi világkiállításra, a dél-német tartományokba és Svájcba tett utazás alkalmából. Kalocsa, 1875. 3. Első olvasó és tankönyv. Az osztatlan kath. népiskolák III. és IV. évfolyama számára. A Szent István Társulat megbízásából. (Petrovácz Józseffel és Schultz Imrével) Bp., 1886. 2. kiad. 1890. 3. kiad. 1893. 4. Második olvasó és tankönyv. Az osztatlan kath. népiskolák V. és VI. évfolyama számára. A Szent István Társulat megbízásából. (Petrovácz Józseffel és Schultz Imrével) Bp., 1886. 2. kiad. 1890. 3. kiad. 1895. 4. kiad. 1897. 5. Abc és olvasókönyv. Kisebb kiad. (Petrovácz Józseffel és Steinberger Ferenccel) Bp. 1895.

Cikkei a Tanodai Lapok (a folyóirat munkatársa is volt), az Iskola-barát, a (Szauter-féle) Kalauz, a Néptanítók Lapja (a folyóirat munkatársa is volt), a Kalocsai Néplap (1878–1900 között fő-, ill. felelős szerkesztője volt) és a Jézus Szent Szíve Hírnöke című lapokban jelentek meg.

Mócsy utca. Az Esze Tamás utca neve 1900. november 8. és 1948. február 17. között. Nevét a tanítóképző egykori igazgatójáról, a Kalocsai Néplap első szerkesztőjéről, Mócsy Antalról kapta, aki élete utolsó éveiben országgyűlési képviselő is volt.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás