Akikről Kalocsa utcáit, közterületeit elnevezték

2013.11.16 15:26    |    Asbóth Miklós  

Napjainkban 226 hivatalos névvel bíró közterület található Kalocsa közigazgatási területén. A 226 közterületet az évszázadok során 507 néven nevezték. Az 507 közterületi névből 138 volt személy- vagy családnév. Ezek közül 67 személynek (köztük 7 külföldinek) nem volt közelebbi kapcsolata Kalocsához. Kalocsai kötődésű személyek közül 46-ról neveztek el közterületet és további 27 közterület kalocsai családokról kapta a nevét. A sorozat bemutatja azokat a kalocsai vagy kalocsai kötődésű személyeket és családokat, akikről Kalocsán közterületet neveztek el.

 

Menyhárt László
jezsuita tanár, misszionárius, botanikus

(Pusztaszarvas*, Heves m. 1849. május 30. – Boroma, Mozambik, Afrika, 1897. november 16.)

*Egyes életrajzi lexikonok és források más-más születési (Szarvas, Szarvaspuszta, Törökszentmiklós) és halálozási (Mozambue) helyet adnak meg.

 

A gimnázium 6 osztályát Egerben végezte kitűnő eredménnyel, majd 1866. augusztus 13-án megkezdte a nagyszombati jezsuita noviciátusban kétéves próbaidejét. A kétéves próbaidő letelte után öt évig a kalocsai kollégium szakaszvezetője volt. Utána a kalocsai papnevelőben kezdte meg bölcseleti tanulmányait, amiket 1874-ben, Pozsonyban folytatott. Két év múlva visszatért Kalocsára, ahol a gimnázium természetrajz tanára lett.

Kalocsán a tanárkodás mellett botanikai kutatásokkal foglalkozott, melynek eredményeként kiadta első művét Kalocsa vidékének növénytenyészete címmel. E könyvében 6 új virágos növényt (Erythraea Szegszárdiensis, Lotus Colocensis, Medicago Canescens, Ranunculus Haynaldi, Roripa Kerneri, Trifolium Kerneri) és 28 további válfajt írt le. 1877-ben befejeződött második kalocsai tartózkodása, Innsbruckba ment, ahol három éven keresztül, majd egy évig az angliai St. Benno kollégiumban teológiai tanulmányokat folytatott. 1883. augusztus 15-én szentelték pappá. Felszentelése után egy évig az ausztriai St. Andräban lévő rendházban tartózkodott.

Külföldi tanulmányai befejeztével ismét visszatért Kalocsára, ahol generális prefektusként három évig állt a konviktus élén és a gimnázium felsőbb osztályaiban a természetrajzot tanította. 1885. április 12-én kinevezték a kalocsai kollégium rektorává és a gimnázium igazgatójává. Mindkét tisztségét négy évig viselte. Közben, 1887. május 5-én a Szent István Társulat tagjává választotta.

Még angliai tartózkodása alatt fogalmazódott meg benne az afrikai missziós út gondolata. A rektorság alóli felmentés után engedélyt kért elöljáróitól az afrikai útra. Az engedélyt megkapta, és 1890 tavaszán elindult Kelet-Afrikába, ahova június 27-én érkezett meg. Missziós tevékenységét a Zambézi partján fekvő Boromában folytatta, ahol a szintén Kalocsáról érkezett Czimmermann István jezsuita tanár, misszionárius is működött. Missziós tevékenysége mellett természettudományos kutatásokat is végzett. Foglalkozott meteorológiai, földrajzi, geológiai, állattani és néprajzi megfigyelésekkel. A legnagyobb figyelmet a botanikai kutatásokra fordította. A kutatómunkája során gyűjtött több ezer növényfaj, gyümölcs, mag, hagyma-, gomba-, zuzmó stb. féleség nagy része elpusztult, de egy részét sikerült hazaküldeni a kalocsai és kalksburgi kollégium gyűjteményébe. A bécsi egyetem botanikai gyűjteményébe kb. 1.300 db került.

A kalocsai gimnáziumba küldött rovargyűjteménye Közép-Európában egyedülálló értéket képvisel. Az Afrikából küldött növényeket H. Schinz zürichi egyetemi tanár határozta meg, írta le és az Ein Beitrag zur Kenntniss der Flora des Unteren-Zambézi – Plantae Menyhárthianae című munkájában közzétette. Afrikai megfigyeléseit kalocsai rendtársa, Hauer Ferenc tette közzé a kalocsai gimnázium 1912/13-as értesítőjében. A trópusi klíma felőrölte egészségét, gyötörte a malária, reumatikus bántalmak és a szívbaj is kínozta. Hétéves megfeszített missziós tevékenység és kutatómunka után hunyt el. A városi tanács a Középsőkert városrész építésének kezdetén, 1963. november 26-án a Vörösmarty utca végén nyíló egyik utcát Menyhárt Lászlóról nevezte el.

Műve: Kalocsa vidékének növénytenyészete. Bp. 1877. – Cikkei a Szűz Mária Virágos Kertje (1885), a kalocsai Jézus Szent Szívének Hírnöke és a Magyar Állam (afrikai levelei: 1892, 1893, 1896) című folyóira-tokban jelentek meg.

Menyhárt László utca. Hrsz: 4200/47. Hossza: 379 m. 1963. november 26-tól. A Vörösmarty utcától az Erdei Ferenc utcáig húzódó Középsőkertek városrész béli utca. A Magyar Térképház Kft. kiadásában megjelent várostérképek hibásan, a Móra Ferenc utcáig húzódó utcaként tünteti fel, noha csak az Erdei Ferenc utcáig tart.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás