Akikről Kalocsa utcáit, közterületeit elnevezték

2013.11.10 22:31    |    Asbóth Miklós  

Napjainkban 226 hivatalos névvel bíró közterület található Kalocsa közigazgatási területén. A 226 közterületet az évszázadok során 507 néven nevezték. Az 507 közterületi névből 138 volt személy- vagy családnév. Ezek közül 67 személynek (köztük 7 külföldinek) nem volt közelebbi kapcsolata Kalocsához. Kalocsai kötődésű személyek közül 46-ról neveztek el közterületet és további 27 közterület kalocsai családokról kapta a nevét. A sorozat bemutatja azokat a kalocsai vagy kalocsai kötődésű személyeket és családokat, akikről Kalocsán közterületet neveztek el.

 

 

 

Mayer Béla


szatmári püspök

(Zombor, Bács-Bodrog m. 1838. július 19. – Zombor, 1913. május 24.)

 

Alsóbb iskolai tanulmányait Zomborban, Kalocsán és Pécsen, teológiai tanulmányait Bécsben végezte. 1862. július 27-én szentelték pappá. Felszentelése után, 1866-ig Kúlán és Rácmiliticsen volt káplán. 1866-ban Kalocsára került, érseki irodaigazgató, majd szentszéki jegyző és levéltáros lett. 1870-ben kinevezték a zárdai iskolák hitoktatójának, majd érseki titkárnak. 1873-tól a tanítóképző intézetben tanított. 1881-ben kanonokká választották, kinevezték egyházmegyei főtanfelügyelőnek és a zárdai iskolák igazgatójának. 1883-ban szent Ágostonról nevezett kalocsai apáttá, 1888-ban bosoni választott (címzetes) püspökké nevezték ki. Haynald Lajos érsek halála után, 1891-ben káptalani helynökké választották. Még egy alkalommal volt káptalani helynök. Császka György érsek halála után, 1904-ben Majorossy János c. püspököt követően ismét őt választották helynöknek.

1905 októberében Ferenc József kinevezte szatmári püspöknek. A november 3-i hivatali eskütételen még részt vett, de a december 21-i püspökszentelésen betegsége miatt már nem tudott részt venni. Betegsége miatt lemondott valamennyi egyházi tisztségéről, így a szatmári püspökségről is, és rokonaihoz, Zomborba költözött. A betegeskedő ny. szatmári püspököt Városy Gyula érsek tiszteletből kinevezte a kalocsai főszentszék tagjává. 1904-ben 50 ezer koronával egészítette ki a Lichtensteiger Ferenc c. püspök által 1889-ben 8 ezer forint alaptőkével létrehozott „Szegény tanítók” alapját. 1905-ben 25 ezer koronát adományozott a Tanítók Háza (az egykori Hunyadi János Kollégium Kossuth Lajos utcai épülete) bővítésére.

mocsy_mayer_utca_300A kalocsai képviselő-testület a Mayer Béla püspök adományából kibővített egykori Tanítók Háza melletti Komló utcát 1927. december 30-án Mayer püspök utcának nevezte el. Az utca (ma Mócsy János utca) 1948. február 17-ig viselte nevét.

Művei: 1. A spiritizmus keresztény katolikus megvilágításban. Négy szabad előadás. Tartotta a kalocsai Katolikus Körben. Kalocsa, 1899. A művet, amely a Kalocsai Néplapban is megjelent, felolvasták a dunapataji Katolikus Körben is. 2. Alkalmi beszédek és értekezések. Kalocsa, 1900. 3. Díszbeszéd, melyet a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek kalocsai anyaintéze-tének 40 éves jubileumi ünnepén, 1900. szeptember 9-én tartott. Kalocsa, 1900. 4. Újabb alkalmi beszédek és értekezések. Kalocsa, 1902. 5. A nőkérdés keresztény szempontból tekintve. Bp., 1902. - Beszédei és cikkei az alábbi lapokban jelentek meg. Baja (1881), Kalocsai Néplap, Magyar Korona (1884, 1889), Népiskolai Tanügy, Tanodai Emlényfüzér (1857).

Mayer püspök utca. A Mócsy János utca neve 1927. december 30. és 1948. február 17. között. Nevét Mayer Béla (1838-1913) c. püspök, majd szatmári püspök kalocsai kanonokról kapta, aki az utca elején lévő Tanítók Házát saját költségén bővítette.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás