Akikről Kalocsa utcáit, közterületeit elnevezték

2014.02.04 20:10    |    Asbóth Miklós  

Napjainkban 226 hivatalos névvel bíró közterület található Kalocsa közigazgatási területén. A 226 közterületet az évszázadok során 507 néven nevezték. Az 507 közterületi névből 138 volt személy- vagy családnév. Ezek közül 67 személynek (köztük 7 külföldinek) nem volt közelebbi kapcsolata Kalocsához. Kalocsai kötődésű személyek közül 46-ról neveztek el közterületet és további 27 közterület kalocsai családokról kapta a nevét. A sorozat bemutatja azokat a kalocsai vagy kalocsai kötődésű személyeket és családokat, akikről Kalocsán közterületet neveztek el.

Simonyi Jenő

kereskedelmi akadémiai tanár, földrajzi szakíró

(Veszprém, Veszprém m. 1860. május 12. – ?)

 

A gimnázium első két osztályát Veszprémben, a többit pedig a budapesti tanárképző intézet gyakorló gimnáziumában végezte. 1882-ben szerzett tanári oklevelet a budapesti tanárképző intézetben. 1882–1887 között budapesti polgári és főreáliskolákban tanított. 1888-ban a Kereskedelmi Akadémia földrajztanára lett, majd 1898-tól a Kereskedelmi Iskolai Tanárképzőben tanított. Tanári tevékenysége mellett különböző folyóiratokba írt földrajzi tárgyú tanulmányokat és cikkeket. 1881-ben a Földrajzi Társasághoz benyújtott Bakony című dolgozatával pályadíjat nyert.

1882-ben szerezte bölcsészdoktori címét, doktori értekezése Kalocsa környéke címen jelent meg. Több évtizedes tanári működése során sok földrajzi tankönyvet írt az elemi, polgári és kereskedelmi iskolák számára. Sajnos, további sorsa ismeretlen. 1986. november 10-én a városi tanács a Lenin utca Tóth Mike utcától kezdődő, még jórészt beépítetlen végét Simonyi Jenő utcának nevezte el.

 

simonyi_africa_246

 

Művei: 1. Kalocsa környéke. Doktori értekezés. Bp., 1882. 2. Bert, Paul: Utazások és vadászkalandok. Ford. Bp., 1886. 3. Ratzel, Fritz: A föld és az ember. Ford. Bp., 1888. 4. Idegen népek közt messze földön. Útirajzok és életképek kiváló utazók leírásaiból. Bp., 1888. (2. kiad. Bp., 1905) 5. A sarkvidéki felfedezések története. Bp., 1890. 6. Földrajz a kereskedelmi akadémiák és középkereskedelmi iskolák számára. 1-2. rész. Bp., 1892–1893. (2. kiad. Bp., 1892, 1899. 3. jav. átdolg. kiad. Bp., 1905) 7. Földrajz a polgári fiúiskolák I-III. oszt. számára. 3 köt. Bp. 1. köt. 1891. 2. köt. 1892. 3. köt. 1893. 8. Földrajz a polgári leányiskola I-III. oszt. számára. Bp. 1. köt. 1892. 2. köt. 1893. 3. köt. 1902. 9. Földrajz a népiskolák IV-VI. oszt. számára. Bp. IV. o. 1895 (2. kiad. 1896. 3. kiad. 1898. 4. kiad. 1899) V-VI. o. 1896 (2. kiad. 1905) 10. Földrajz a reáliskolák 1-III. oszt. számára. 3 köt. Bp., 10. Földrajz a reáliskolák I-III. oszt. számára. 3 köt. Bp. 1. köt. 1896 (2. jav. kiad. 1898. 3. kiad. 1901) 2. köt. 1897 (2. kiad. 1899) 3. köt. 1900 (2. kiad. 1901) 11. Földrajz a gimnáziumok I. és II. osztálya számára. 2 köt. Bp., 1897–1898. (2. kiad. 1901) 12. Földrajz a felsőbb leányiskolák I. és II. osztálya számára. Bp., 1897. 13. Leroy-Beaulieu, Paul: A zsidók és az antisemita áramlatok. Ford. Bp., 1898. (Olcsó-Könyvtár 914., 915.) 14. Földrajz a női kereskedelmi tanfolyamok számára. Bp., 1899. 15. Mathematikai és physikai földrajz elemei. A reáliskolák IV. osztályai számára. Bp., 1900. 16. Földrajz a gimnáziumok és reáliskolák I. oszt. számára. Átdolg. 3. kiad. Bp., 1900. 17. Az új világ. Kalandozások Amerika művelt és vad vidékein. Bp., é. n. 18. Magas Tátra és környéke. Bp., é. n. (Felolvasások. Uránia 7.)

 

simonyi_utca_300

 

Simonyi Jenő utca. Hrsz: 4116. Hossza: 211 m. 1986. november 10-től. A Mátyás király utca folytatásaként a Tóth Mike utcából nyíló íves vonalvezetésű Középső kertek béli zsákutca, amely a tervezés szerint kiért volna a Jókai Mór utcáig. Korábban, a beépülés előtt a Lenin utca része volt.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás