XXXIX. évfolyam 23. szám – 1915. június 4.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.06.08 13:04    |    Összeállította: Takács Karolina  

A vak katonáknak. Szabó József mészáros Uszódról tizenhét koronát küldött be lapunk útján a háborúban megvakult katonák részére. Az összeget a fiatalság adta össze a község búcsúi mulatságán.

Hazafias színi előadás Kalocsán. A hazafias közönségnek Radó kisebb színtársulata alkalmat kíván nyújtani, hogy háborús aktualitásokat, itt Kalocsán ismerjen meg egy művészestély keretében, mely a Kaszinó nyári helyiségében ma, szombaton este fél kilenc órakor lesz. A jövedelem 10%-át a Vöröskereszt javára biztosítják. A műsoron egy prológ, „Akik itthon maradtak” (Heltai), Főpróba, Riadó, Pótsorozás. stb. szerepelnek. Jegyek előre válthatók egész nap a színháznál.

Jézus Szíve búcsúja június 13-án lesz, amely alkalommal az ájtatosság a következő sorrendben tartatik meg: a Jézustársasági atyák templomában pénteken és szombaton délután hat órakor szentbeszéd lesz, utána Jézus Szentséges Szívének letenyéje. Vasárnap hét órakor ünnepi nagymise, azután kedvező időjárás esetén körmenet, majd utána a gimnázium udvarán szentbeszéd. A délutáni ájtatosság e napon fél három órakor kezdődik.

Képviselőtestületi közgyűlés. A héten pénteken, június 4-én, délután három órakor tartott rendkívüli közgyűlésén Kalocsa képviselőtestülete a következő fontos ügyekkel foglalkozott: 1. a község 100.000 koronát szavazott meg az első 40.000 koronát a második hadikölcsönre. Az első határozat ellen azért volt észrevétele a törvényhatóságnak, mert a káptalannal kötött cserét a vármegye új kölcsön ügyletnek tekintette és kifogásolta, hogy a hadikölcsönre még további kölcsönt vesznek fel. Ez irányban részletes felvilágosítást kíván a község szolgálni a vármegyének. A továbbiakban bemutatta a jegyző a hadi szolgáltatásokra és a hadi segélyekre vonatkozó községi határozatok tárgyában a vármegyei véghatározatot. Az esküdtképes egyének összeírásához két elöljárót küldött ki a képviselőtestület. Fletzer József kántor kérvényét a községi pótadó elengedése ügyében bizottsághoz utalta a közgyűlés.

Vásár. A soron következő kalocsai úrnapi országos vásár és pedig az állatvásár június 6-án, a kirakodó vásár június 7-én fog megtartatni. Az állatvásárra járványmentes területről szabályszerű járlattal bármiféle állat fölhajtható. A vásártérre reggeli öt óra előtt felhajtani tilos.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás