XXXIX. évfolyam 25. szám – 1915. június 19.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.06.22 13:56    |    Összeállította: Takács Karolina  

Hősi halált haltak. A galíciai harctéren csapataink dicsőséges előrenyomulása természetesen részünkről is áldozatokkal jár. Így legutóbb tizenegy havi hősies, kitartó küzdelem után elhunyt Drozdik János csongrádi tanító. Mélyen sújtott özvegyén kívül két kis árvát hagyott hátra. Az elhunytban Drozdik Imre kalocsai káplán, lapunk buzgó főmunkatársa öccsét gyászolja. A csantavéri római katolikus tankerület fájdalmas szívvel, de megnyugvással, büszke nemzeti önérzettel tudatja gyászjelentésén Magossy Kálmán csantavéri római katolikus tanítónak a halálát. Május 24-én délután Przemysl előtt halt meg 27 éves korában, mint a szabadkai 86. gyalogezred őrvezetője.

A 18 évesek sorozása. Az 1897. évben született népfölkelők bemutató szemléje, Kalocsán a Helfer szálló nagytermében a következő sorrendben fog megtartatni: június hónap 24-én, 7 órakor Kalocsa, 9 órakor Miske, 10 órakor Szakmár. Június hó 25-én, 7 órakor Foktő, 8 órakor Dunaszentbenedek, 9 órakor Bátya, 10 órakor Uszód és Dusnok. Június hó 26-án, 7 órakor Géderlak, Fajsz és Homokmégy, 8 órakor Csertőszállás, fél 9 órakor Bogyiszló.

A gödörbe fulladt. Horváth Károly, nyolc éves dunaszentbenedeki fiúcska június 12-én a község közelében libákat őrzött. Közben kedve kerekedett egy árokban megfürödni. Az árok vizébe, mely most jóval mélyebb, mint máskor ily időtájt szokott lenni, belefulladt.

Közgyűlés. Hauer Béla kiküldött elnöklete alatt megtartott rendes képviselőtestületi közgyűlésen szombaton a község számadásait vizsgálták meg. Miután a számadásokat törvényes módon nyilvánosan kifüggesztették, azokra azonban senki észrevételt nem tett s a kiküldött számvizsgáló bizottság jóváhagyta, a képviselőtestület a számadásért felelős egyéneknek a szabályszerű felmentvényt megadja. A székházi lakások és üzletek bérbeadása fölött megtartott árverés eredményéről tett részletes jelentést a főjegyző. A beltéri elemi iskola épületében bérelt üzlethelyiséget és lakást az eddig bérlőknek adta ki a képviselőtestület a régi bérösszegért. Ezután megválasztották az iskolaszéki tagokat, majd Ugróczy Kálmán alapítvány dolgában döntött a közgyűlés. Minthogy az alapítvány kamatait kezdő iparosoknak vagy földmivelőknek kell kiadni, akik azonban most legnagyobbrészt a harctéren vannak, a kamatok kiosztását a háború utáni időkre halasztották.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás