XXXIX. évfolyam 26. szám – 1915. június 26.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.06.25 12:58    |    Összeállította: Takács Karolina  

Az érettségi vizsgálat eredménye. A kalocsai jézustársasági főgimnáziumban június 14.-17. napjaiban volt az érettségi vizsgálat Badics Ferenc dr. királyi tanácsos, budapestvidéki főigazgató elnöklete alatt. Az eredmény a következő: jelesen érett 9 tanuló, jó lett 6 tanuló, egyszerűen 9 tanuló.

Földrengés Kalocsán. A Kalocsai Haynald-Obszerva-tórium földrengésjelző készüléke igen közeli földrengést jelzett június 25-én, pénteken, délután 2 óra 59 perckor. A legnagyobb kilengés kelet-nyugati irányban körülbelül 15 mm volt. De nem csupán a készülék jelezte a rengést, hanem magában a jézustársasági kollégiumban is többen érezték. A helybeli csillagvizsgáló intézet igazgatósága ezúton is kéri a n.é. közönséget, hogy részére esetleges megfigyeléseiről adatokat szolgáltatni szíveskedjék. Nevezetesen arról, hogy hol figyelték meg a rengést, mit éreztek, a bútorok mozgását észlelték-e? A mozgás hullám- vagy lökésszerű volt-e, s milyen irányban haladt?

Ítéletidő a környéken. Az elmúlt vasárnap déltől délután 5 óráig úgyszólván az egész Duna-Tisza köze hatalmas, jótékony esőt kapott. A fővárosban is rettenetes felhőszakadás s a legtöbb helyen a Duna mentén hatalmas zápor volt. Dunapataj és főképp Harta község irtózatos égiháborúnak volt színhelye. A különös és félelmetes dörgés után Harta község fölött rettenetes jégeső vonult végig. Délután egy óra után galambtojás nagyságú, sőt annál is nagyobb jégdarabok hullottak alá olyan mennyiségben, hogy még este hat órakor is lapátolni lehetett az ereszek és csurgók alatt a vastag jégréteget. Szerencsére a község határára már kevesebb jutott. De jelentékeny károkat tett a jég a dunapataji határban, s egy vékony szegélyen a Kalocsától Észak-Keletre lévő földeken, az érsekuradalmi Berke pusztán.

Hadifoglyok Kalocsán. Hétfőn délután érkezett Kalocsára külön vonattal 130 orosz fogoly, kiket az érseki uradalom kért az aratási munkálatokra, kik a roppant orosz birodalom különféle vidékeiről valók sokféle néptípushoz tartoznak és különböző időben más-más csatatereken kerültek fogságba, igen sok nézőjük akadt. Másnap reggel kisebb csoportokban elszállították őket az uradalom több pusztájába. A jó koszt és kitűnő bánásmód, melyet az uradalomnál találtak, nagyon megörvendeztette a foglyokat.

Talált fülbevaló. A keczeli búcsúsok egyike egy fülbevalót talált. Igazolt tulajdonosa átveheti lapunk kiadóhivatalánál.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás