XXXIX. évfolyam 27. szám – 1915. július 3.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.07.06 10:05    |    Összeállította: Takács Karolina  

Mikor köt ki a hajó Kalocsán? Aki mostanában a Meszesi dunapartot, az ott teljesen bevégzett partvédelmi munkálatokat, az igazán csinos modern állomási helyiséget, várótermeket, a kész, nagy raktárakat látja, önkéntelenül is megkérdezi: meddig várunk hát a megnyitással. Ha már meghoztuk az áldozatot, ha megvan a jóval közelebb lévő új állomás, hát akkor miért járunk még mindig Uszódra? Felkérjük ezúttal Kalocsa elöljáróságát, tegyen haladéktalanul lépéseket oly irányban, hogy az állomást megnyissák, s ha bármilyen utánajárás, közbelépés szükséges, ne kíméljen semmi fáradtságot!

Intézkedések a ragályos betegségek ellen. Községünk elöljárósága hirdetményben fordul a lakossághoz, mely részletes utasításokkal szolgál arra, hogy miként lehet tisztasággal elejét venni ragályos betegségek esetleges tovaterjedésének. E hirdetmény értelmében: a telektulajdonosok a telkeik mentén lévő vízlevezető csatornát naponként kitisztítani és tíz százalékos karbololdattal fertőtleníteni – udvaraikból pedig a trágyát és szemetet időnkint kihordani kötelességüknek ismerjék: a vármegyei szabályrendelet értelmében. Ezen tilalom megszegését a jelzett szabályrendelet kihágásnak minősíti. Tudatik tovább, bármi néven nevezendő szemetet, moslékot az utcán lerakni, kiönteni ennek meggátlására minden lakosztályban a lakosztályok, valamint lakóinak számához képest az udvaron elkülönített helyen szemétgödrök állítandók fel. Ezen gödrök havonként egyszer kitisztítandók.

Lefülelt tolvaj. Folyó hó 1-jén este hét óra körül a hajóállomásról jövő fiakkerek egyikéből a Heifer féle szálloda előtt kiszállt egy huszár szakaszvezető és a bérkocsisnak 1 korona 50 fillér helyett 20 koronát nyomott a markába. Rá nemsokára Katus Ferenc kalocsai mezőőr jelentést tett a rendőrségnél, hogy egy szakaszvezetővel jött be egy kocsin a hajóállomásról, kinél 500 korona lopott pénz van. A mezőőr előadta, hogy a szakaszvezető többedmagával Mohácson ült fel a hajóra, hol csakhamar megismerkedett egy polgáremberrel, kivel egész idő alatt borozott. A polgárnak borozás közben 5 darab 100 koronása, mely összeget a polgár szerint csakis a szakaszvezető vehetett el. Emiatt is kérdőre vonták a szakaszvezetőt, sőt a hajóskapitánynál is panaszt tett. A szakaszvezető végre beismerte tettét, de nem tudta, hogy került hozzá a pénz. A szakaszvezetőt pedig csendőri kíséret mellett ezredéhez Székesfehérvárra vitték.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás