XXXIX. évfolyam 28. szám – 1915. július 10.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.07.14 12:18    |    Összeállította: Takács Karolina  

A patronázs ünnepe. Kedves ünnepséget rendezett a helybeli patronázs július 4-én igazgatójának, alapítójának, Horváth Győző dr. püspöknek tiszteletére 25 éves papi jubileuma alkalmából. Az ünnepségen Várady L. Árpád dr. érsek is megjelent. Az ünnepség kezdetén az egyesület az Ecce Sacerdotis-szal üdvözölte a két főpapot. Az ének elhangzása után Raichl Mici patroness rövid beszédben megkapó közvetlenséggel vázolta a patronázs ünnepének jelentőségét. A sikerült üdvözlő beszéd után Szűz Mária sz. Szíve című öt felvonásos színmű következett, melyet az egyesület tagjai szép sikerrel adtak elő. Az előadás végén a kegyelmes főpásztor a jubilánshoz fordulva adott kifejezést, hogy a püspök érje meg még a gyémánt jubileumot is.

A hajóállomás megnyitásához. Lapunk legutóbbi számában kérdést intéztünk az iránt, hogy mi akadályozza a kész kalocsai (meszesi) hajóállomás megnyitását. A kalocsai elöljáróság nyomban kérdezősködött a Duna Gőzhajózási Társaságnál s a következő választ kapta: Tekintetes Községi Elöljáróság Kalocsa. Folyó hónap 5-én 3332/1915. szám alatt kelt b. átiratára van szerencsénk közölni, hogy társaságunk éppúgy, mint a t. Elöljáróság várja a Meszesnél lévő kalocsai hajóállomás megnyitását. Nem rajtunk múlott, hogy az állomási mindeddig még nem nyithattuk, hanem azokon a hatóságokon, amelyek az állomáshoz vezető út létesítése iránt intézkedni hivatottak. Megfelelő karban-hozott út nélkül az állomáshoz és az állomástól való áruszállítás, közlekedés lehetetlen. Figyelemmel arra, hogy az út létesítése iránti lépéseinknek nem volt meg a kívánt eredménye, tisztelettel kérjük az Elöljáróságot, hogy a kérdéses út létesítése érdekében a maguk részéről az illetékes megyei hatóságoknál eljárni szíveskedjenek, hogy az állomás mielőbb átadható legyen. Úgy értesültünk, hogy Foktő községének az út kikövezése dolgában elfoglalt merev álláspontján akadt fenn az ügy. Most már igazán kellene velük a vármegyének valamit csinálnia.

Új pénzügyi biztos Kalocsán. Kalocsa pénzügyi biztosának Nagy József neveztetett ki. Az új biztos lakása és hivatala Szent István utca 7. szám alatt (Heifer-féle házban) van.

Adomány. Füsttelen nap megváltása címén Horváth Ferenc Csengődről lapunk útján öt koronát küldött be a hadsegélyező hivatal részére.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás