XXXIX. évfolyam 29. szám – 1915. július 17.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.07.16 11:45    |    Összeállította: Takács Karolina  

A Duna halottja. Folyó hónap 13-án, 4 óra körül a Meszesnél fürdőző kalocsaiak Gerjen felől jövő sikoltozásra lettek figyelmesek. Asszonyok, gyerekek kiáltoztak. Kiderült, hogy a túlsó oldalon egy kisebb fiú vigyázatlanságból a vízbe fulladt.

Megszökött internáltak. Sükösd községhez tartozó érsekuradalmi gemenczi erdőben dolgozó internáltakból Sztoiszilyevits Miklós, Popovics Dragutin és Jovánovics Sándor folyó hó 16-án megszöktek. Körözésük elrendeltetett.

Egy olvasó gondolata. Egy olvasónk olyan mozgalmat kíván indítani, hogy a heti két böjti nap mellé (a nép politikai böjtnek keresztelte) két mezítlábos nap is legyen, mikor bárki megszólás nélkül mezítláb járhat, mert 1 pár férfi cipő immár 30-35 koronába s egy talpalás már 7 koronába kerül Kalocsán. Adjon jó példát olvasónk! Lesz követője.

Egyházmegyei gyűjtés rokkant katonák javára. Főpásztorunk, Várady L. Árpád dr. kalocsai érsek idei 19. számú körlevelében felhívja a Rokkant Katonákat Gyámolító és Elhelyező Hivatal kérelmére az egyházmegye lelkészkedő papságát, hogy augusztus 8-án (vasárnap) az istentisztelettel kapcsolatosan szent beszédet tartsanak, s híveket buzdítsák adakozásra a rokkant katonák érdekében.

Kinevezés. A budapesti királyi főügyész Kálóczy Antal kalocsai királyi törvényszéki címzetes fogházőrmestert valóságos fogházőrmesterré nevezte ki.

Harmadosztályú keresetadó. A harmadosztályú kereset adó, valamint a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adójának tárgyalására határidőül folyó évi július hónap 20. napja tűzetett ki. (Tárgyalás: Kalocsa községházában).

Az élelmiszerek árának korlátozása. Valamennyi községi Elöljáróságnak a kalocsai járás főszolgabírája a következő rendeletet intézte: az élelmiszerek árának indokolatlanul egyre fokozottabb emelkedése és az áremelkedéseknek egyesek részéről való lelkiismeretlen kihasználására irányuló panaszok nagyszáma szükségessé tette, hogy a hatóság árak szabályozására a kormányhatóságnak megfelelő előterjesztést megtegye.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás