XXXIX. évfolyam 30. szám – 1915. július 24.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.07.24 11:57    |    Összeállította: Takács Karolina  

Jó olvasmányt katonáinknak! A laibachi könyvkereskedés 8000 korona értékű könyveket és füzeteket osztott szét az olasz hadszíntérről oda került és első segélyben részesült katonák között. Mivel azonban a könyvkereskedésben a magyar olvasmányok kisebb számban kaphatók, a könyvkereskedés e lap útján is azon kérelmet intézi Kalocsa város közönségéhez, hogy innét minél több, a magyar katonáknak való könyv küldessék hozzája; melyek ellenében a könyvkereskedés viszont ide szláv könyveket fog küldeni az itt ápolt szláv katonák részére.

Hősi halál. Június 30-án halt meg hősi halállal Galíciában Dudás Károly, a helybeli gimnázium nyolcadik osztályának jeles tanulója, intézetünk gyöngye. A galíciai offenziva előtt önként jelentkezett a harcba induló menetzászlóaljhoz és végig küzdötte a diadalmas harcokat Lembergig. Jánoshalmán született. Mély gyászba borult édesatyja e szavakkal tudatta az igazgatósággal felejthetetlen gyermeke elestét.

Halvész Kelebián. A kelebiai híres haltenyésztést nagy veszedelem érte. Az utóbbi időben halvészt állapítottak meg, mely óriási károkat okoz. Eddig körülbelül 300 métermázsa hal pusztult el.

Hadifoglyok Kalocsán. Július 22-én érkezett Kalocsára 70 orosz hadifogoly, akik nádudvari gazdák birtokán fognak a mezőgazdasági munkáknál segédkezni. Míg a foglyok ideiglenesen a városházán s a temető mellett lévő községi épület udvarán tartózkodtak, igen sok nézőjük akadt.

Kémnek nézték a plébánost. Érdekes apróságot olvastunk a Szegedi Naplóban. Kovács Ferenc alsóvárosi plébánosról: a szegedi Stefánia sétányon búslakodó öreg várromot, Szeged egyetlen építészeti emlékét a török világból, tetőtől talpig zöld lombokba öltözik ilyenkor, nagy megtiszteltetés érte. Akadt valaki, aki beható figyelemre méltatta az öreg romot, tízszer is körüljárta, sőt jegyzeteket is készített róla. Egy éber polgártársunk, gyanút fogott. Háború van, gondolta, és itt egy idegen úr készít jegyzeteket, ez nem rendjén való dolog. Az éber úr odasompolygott az idegen úr mögé és helyzet megkívánta érces hangon rákiáltott: mit akar ezekkel a jegyzetekkel. A gyanús idegent szemmel láthatólag meglepte a kérdés. Az éber polgár azt gondolta, hogy egy olasz kém. Az úr így válaszolt: nem vagyok bíz én, mert én Kovács Ferenc óbecsei plébános vagyok. Ötven növényt írogattam oda fönt össze.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás