XXXIX. évfolyam, 31. szám. 1915. július 31.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.08.13 10:23    |    Összeállította: Takács Karolina  

Egy földink szép sikere. A kalocsai jézustársasági főgimnázium igazgatósága harmadéve tanárnak meghívta az intézethez ifj. Horváth Géza okleveles polgári iskolai rajztanárt. Kitartó munkával letette az új tanár a gimnázium és tanítóképző intézet különbözeti vizsgáit, ezen iskolai év végével az érettségit, s most július havában pedig a középiskolai rajztanári vizsgálatot. Gratulálunk!

Rokkant és sebesült katonák méhészeti vizsgája. A kalocsai Vöröskereszt egylet ezúton adja tudtára az érdeklődőknek, hogy a rokkant és sebesült katonák részére rendezett harmadik méhészeti tanfolyam vizsgája augusztus hónap 2-án (hétfőn) délután 4 órakor lesz megtartva a szemináriumi kórház ebédlőjében. Külön meghívót nem küldünk szét, minden érdeklődőt szívesen látunk. Részt vesz a vizsgán Krenezics miniszteri titkár is, mint a kormány kiküldött képviselője.

Vásár Kalocsán. A kalocsai nagyasszonynapi országos vásár és pedig az állatvásár augusztus 8-án, a kirakodó vásár augusztus 9-én lesz. Az állatvásárra járványmentes területről szabályszerű járlattal bármiféle állat felhajtható. A vásártérre reggel 5 óra előtt felhajtani tilos.

Duhajkodó legénykék. Csóti István kalocsai 19 éves kőműves legény folyó hó 25-én éjjel egy kőműves segéd társával a Vajassoron és a Híd utcában 14 ablakot vert be. Temonovics polgárőr éppen akkor érte tetten őket, mikor javában garázdálkodtak, Csótit nyomban bekísérte a községházához, társa azonban kereket oldott. Kihágásért feljelentették őket.

Mikor a cigány a cigánytól lop. Hajós községhez tartozó Hild pusztán Kalános András és társai teknővájó cigányok sátrába aminap beállított két cigány, kik botokkal felfegyverkezve követelték Kalános családját, hogy a náluk rejtegetett forgópisztolyokat adják ki. Majd átkutatták a sátort revolver keresés ürügye alatt és mivelhogy revolvert nem találtak, eltávoztak. Mikor a kóbor cigányok már árkon-bokron túl voltak, akkor vették csak észre Kalánosék, hogy a cigányok mintegy 5-600 korona megtakarított pénzüket ellopták. Az esetet nyomban bejelentették a csendőrségnél, de bizony máig még nem sikerült a tolvajokat kézrekeríteni.

A hivatalos liszt-árak. A hivatalos lap 171. száma közli a minisztérium rendeletét a liszt maximális árára nézve. E szerint a nullás liszt ára 75,50 K., az 1. számú főzőliszt 59,50 K., a kenyérliszt (5. sz.) 41,47 K., a rozsliszt 40,99 K. métermázsánként.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás