XXXIX. évfolyam 33. szám – 1915. augusztus 14.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.08.19 14:03    |    Összeállította: Takács Karolina  

Tanári kinevezés. A Dreisziger Ferenc halálával megüresedett pedagógiai tanszéket a kalocsai érseki tanítóképző-intézetnél a főpásztor rendelkezése alapján Potzta Ferenc, az intézet tanára foglalja el. A magyar és történelmi tárgyak tanárává az érsek Varga Lajost nevezte ki, aki most nyert kitűnő sikerrel tanári oklevelet.

Madarak és fák napja. Az állatvédő liga megállapította, hogy az idén az iskoláknak csak hetedrésze tett jelentést a madarak és fák napjáról. A halasi tanfelügyelő ezúton is felhívja az egyes iskolák vezetőit, hogy a jelzett tárgyban akár tartottak madarak és fák napját, akár nem, jelentkezéseiket pótlólag okvetlen küldjék be, mert ez miniszteri rendelet alapján törvényes kötelességük.

Eltűnt pénzes levelek. A kiskőrösi postamester július 31-én panaszt tett az ottani őrsön, hogy július 30-án a déli órákban a posta hivatalos helyiségéből 1 db Kalocsára címzett, s 1666 koronát, 1 db Kecskemétre szóló, s 480 koronát és 1 db Budapestre szóló s 350 koronát tartalmazó pénzes levél eltűnt. A csendőrség a nyomozást Dr. Tóth Kálmán postaigazgatósági titkár jelenlétében bevezette és megállapította, hogy az eltűnt pénzesleveleket a posta egyik alkalmazottja vette át 30-án, s azokat el is könyvelte.

Nem szép mikor a katona bicskázik. A meszesi védgátőr fiát, Balog Sándor 38. gyalogezredbeli gyalogost e hónap 8-án éjfél után nagy vértócsában találták Kalocsán a Szent István utca végén. Kiderült, hogy bajtársa Kákonyi Sándor 38-as lábadozó baka, ki Budapestről 24 órára engedély nélkül jött Kalocsára, szúrta meg önvédelemből. Balog ugyanis nyitott bicskával ment neki Kákonyinak, ki a bicskát kezéből kicsavarta s nyomban Balogba döfte, Balogot szüleihez szállították Meszesre, ahol ápolás alatt van.

A légnyomású mosógépek. A légnyomású mosógépek, melyeket közösségünk ismer és használ, amint e pár hét alatt is tapasztaltuk, csakugyan beváltak, s rendkívül nagy erő- és időmegtakarítást lehet velük elérni. Éppen ezért minden érdeklődőnek melegen ajánljuk, hogy ilyen gépet szerezzen be háztartása számára.

Kis cécóért – arany vitézségi érem. Bukovszky Jenő tartalékos hadnagyot, Kiskőrös aljegyzőjét az ellenség előtt tanúsított vitézségéért az arany vitézségi éremre terjesztették föl. Erről a következőképpen értesíti hozzátartozóit: „Mi megvolnánk. Július 28-án kis cécó volt. Szuronyharc, és szakaszommal a harmadik orosz állásba is behatoltam: 1 kapitányt, 1 hadnagyot, 20 embert és 1 szanitécpatrult elfogtam, aközben egy veszélyes oldaltámadást visszavetettem. Parancsnokom az arany vitézségi éremre terjesztett föl … Jelenleg szép időnk van. A muszka elszökött. Készülünk utána menni….”


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás