XXXIX. évfolyam 34. szám – 1915. augusztus 20.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.08.28 10:47    |    Összeállította: Takács Karolina  

Novemberi köd augusztusban. Lehet, hogy csupán a Sárköz vidékén, de a legnagyobb valószínűség szerint jóval nagyobb területen is észlelték augusztus 18-án az utcán járók, hogy valami szürkés köd borít mindent. Nem csupán az alacsonyabb fekvésű helyeken tapasztaltuk ezt, mint ahogy máskor is figyeltük a nyári ködöt, hanem maga az égbolt is szürkés, homályos volt. A Nap rézvörös korongnak látszott, mint téli ködös reggeleken. Árnyék semmi sem volt, s a Nap, mikor 15-20 foknyi magasságban járt a látóhatár fölött, végleg eltűnt szemeink előtt. Ugyanilyennek látszott a nyugati égen első negyedében a Hold. Este 10 órakor már tisztább volt s a zenit körül lévő csillagok elég jól látszottak. Ugyanezen a napon feltűnően leszállt a hőmérséklet is. A különös idő sokféle találgatásra adott alkalmat.

Hajósok, mint életmentők. E hónap 13-án, délután a Mohácsról Budapestre menő „Tegethoff” postahajó szolgálatot teljesítő másodkapitánya Zwipp Lajos „Kalocsa” állomás felett a partról segélykiáltásokat hallott. A part felé fordulva egy nagyobb fürdőző társaságot vett észre és a fürdőzők egyikét valóban az elmerülés veszélye fenyegette. Rögtön megállította a hajót és parancsot adott a mentőcsónak leeresztésére. Amire a hajó legénysége Donauberger Márton hajó ellenőr vezetésével a csónakba ugrottak és – tekintve a hajó távolságát a parttól kb. 200-250 méter és a víz erős folyását – megfeszített erővel az utazóközönség feszült érdeklődése közepette, igyekeztek a habokkal küzdő nő segítségére lenni. Sikerült is az utolsó percben odaérkezniük és a már-már elmerülő nőt szerencsésen megmenteni. E szép munka után a mentők az utazóközönség éljenzése közben tértek vissza a hajóra, a hajó pedig tovább folytatta útját Budapest felé, kísérve a fürdőzők köszönő integetéseitől. A kimentett nő, aki azóta hálairatot is intézett a Tegethoff-hoz Jamma Mici volt, aki Bajzáth János kalocsai törvényszéki elnök családjánál nevelőnő.

Megbüntették, mert drágán adta a tejfelt. J. A.-né homokmégyi asszonyt a járási bíróság 20 korona pénzbüntetésre és egy napi elzárásra ítélte azért, mert a tejfelt a hatóság által megszabott áron felül árusította. Az elítélt az ítéletben megnyugodott.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás