XXXIX. évfolyam 35. szám – 1915. augusztus 28.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.08.28 11:40    |    Összeállította: Takács Karolina  

Új sebesültek Kalocsán. Szerdán nyolcvan újabb sebesült érkezett Kalocsára. Érsekünk, Várady Lipót Árpád dr. meglátogatta a sebesülteket folyó hó 27-én és a Vöröskereszt egyesület kisegítő kórházában, a kisebb papnevelő intézetben.

Bevonják az aranykoronásokat. Már legközelebb új ezüstkoronásokat hoznak forgalomba. Az új egykoronások külső képe más lesz, mint a régieké és hátlapjukon „1914-15” felírás lesz, egy babérkoszorúval övezve. A mostani egykoronásokat be fogják vonni és november 15-ike után már csak az ezüstértékükön váltja be a jegybank a régi egykoronásokat.

A fiatalon elhunyt Mathuzálem. Néhai Simonovits Vilmos dr. Bácskeresztúr község orvosának Budapesten folyó hó 6-án, életének 119. évében családja, rokonai, barátai és az egész község fájdalmára bekövetkezett halálát a Pesti Hírlap és több fővárosi lap folyó hó 18-iki számában a következőekben közölte: „A bácskai Matuzsálem. Budapesten egy szanatóriumban meghalt Simonovits Vilmos dr. Bácskeresztúr község orvosa. Ritka kort ért meg, 119 éves volt. Mindazok, akik hivatása iránti önzetlen ügybuzgalmát közvetlenül ismerték, tudják, hogy korai halálát önfeláldozó munkássága okozta.”

A rokkant katonák kenyérkeresete. Mi lesz a rokkant katonákkal, csonkákkal, bénákkal a háború után? Erre a szomorúan aggasztó kérdésre vigasztalóan és szinte felvidámítólag válaszol egy most megjelent és a legszélesebb körű népszerűségre számot tartható füzet, amely mind a 47 lapján azt bizonyítja példákkal és képekkel, hogy a rokkant, béna, csonka ember nem koldus, nem nyomorék, hanem ha maga is úgy akarja, hasznos tagja lehet a társadalomnak és a maga családjának is. Amiképp a félszemű ember is még egészen tisztán láthat, olyképpen dolgavégző, pénztkereső ember válhat belőle. A könyv címe: Dr. Biesalski Konrád: Rokkant katonáink jövője.

Beiratkozás. A helybeli érseki férfitanítóképző intézetben a beiratkozás az I. osztályban szeptember 1-én (szerdán), a többi évfolyamokra szeptember 2-án lesz. A Veni Sancte szeptember hónap 3-án, a rendes előadások kezdete 4-én lesz. A tanítóképző intézettel kapcsolatos gyakorló iskolába az iratkozás szeptember 1-én lesz.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás