XXXIX. évfolyam 37. szám – 1915. szeptember 11.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.09.10 11:48    |    Összeállította: Takács Karolina  

Új vasúti menetrend. A kalocsai állomásfőnökség értesítése szerint a fővonalon folyó hó 9-étől kezdve csakis utazási igazolvánnyal lehet egyszer napjában utazni. Kalocsáról a vonat reggel kilenc órakor indul, és Kalocsára érkezik este hat óra tizenkét perckor. Szállítani csak gyorsáruként és pedig csak élelmiszereket lehet.

Levélellenőrzés megkönnyítése. A hírszolgálat katonai ellenőrzése érdekében a külföldre szóló levelezések az alábbi korlátozásoknak vannak alávetve: a levél szövege levélpapír két oldalát ne haladja meg. A levelekhez nem csatolhatók mellékletek, melyek híreket tartalmaznak. Az írás tiszta, és jól olvasható legyen. Titkos és jelírások nem használhatóak. A soroknak túl sűrűn alkalmazása, a sorok fölé keresztbe más sorok átírása tilos. Üzleti levelezéseknél, ha azok egyébként a fenti feltételeknek megfelelnek, a szöveg két oldalánál hosszabb is lehetnek. Ezekhez számlák, árjegyzékek, hasonló üzleti mellékletek csatolhatóak. A levélburkoláshoz csak olyan boríték használható, amely egy rétű papírosból vagy más burkoló anyagból áll. Azon feladók, akik a fenti szabályoknak nem alkalmazkodnak, önmaguknak tulajdonítsák, ha az ellenőrzési teendők megnehezítése folytán levelezéseik tetemes késést szenvednek.

Nem szabad a Délvidékre utazni. A belügyminiszter a Délvidékre való utazást eltiltotta: ennélfogva utazási igazolványt a Délvidékre a hivatalok egyáltalán nem állítanak ki és figyelmeztetik a közönséget, hogy a Délvidékre való utazástól saját érdekében tartózkodjék, mert csak fölösleges kiadásokat okoz magának és célját mégsem érheti el. A temesvári, újvidéki, vukovári és vinkovcei kormánybiztos hivatalok, valamint ezen és a közbeeső állomásokon tartózkodó határrendészeti és csendőrségi közegek által ugyanis az utasok föltétlenül visszautasíttatnak s ellenük a kihágási eljárás meg fog indíttatni.

Sorra jönnek az öregek. Az 1865-1872. évben született és Kalocsán tartózkodó népfölkelők bemutató szemléje folyó hó 20. és 21-én lesz. 20-én az 1867-1872. évi születésűek, 21-én pedig az 1865. és 1866. évbelieknek, továbbá az idegenek és az elmaradottak kerülnek sorozás alá. Aki a múltban már katona volt és valamely rangot viselt, az erre vonatkozó iratokat vigye magával a szemlére.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás