XXXIX. évfolyam 39. szám – 1915. szeptember 25.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.10.01 09:55    |    Összeállította: Takács Karolina  

Elriasztott betörők. Folyó hónap 21. és 22. közötti éjjelen a hildi pusztán Raichl Sándor intéző lakásán betörők jártak, akik több ajtónak lakatát feszegették, hogy azon át a lakásba hatolhassanak. Az intéző, aki a zajra felébredt, fegyvert fogott és a betörőket elriasztotta. A betörők, hogy nem rabolhattak, az ablakokat törték be. A csendőrség nyomoz az ügyben.

Katonaszökevények. Petrovics Jakab és Petrovics István Baracska (Bács megye) községi születésű és illetőségű teknővájók, akik a 2. népfölkelő ezredben Zomborban katonai szolgálatot teljesítettek, csapattestüktől megszöktek. Egy császártöltésű csendőrjárőr azonban a szökevényeket a minap Hajóson elfogta és Kalocsára hozta. Innen folyó hó 22-én csapattestükhöz visszakísérték őket. Szökésükre vonatkozólag azt adták elő, hogy még sok eladni való teknőjük volt s ezeken akartak túladni.

Meleg óvóruhát a katonáknak. A miniszterelnökségi sajtóosztály az alantiak közlésére kérte lapunkat: a hadjárat múlt téli tapasztalatai alapján megállapíttatott, hogy hősiesen küzdő katonáink a hadvezetőség részéről mindennemű szükséges meleg ruházattal el vannak látva, de mindazonáltal a közönség áldozatkészsége részéről a következő adományok ismételten kívánatosak még a hadvezetőség által nyújtott kincstári felszerelés kiegészítésére. Gyapjúfonalból készítendő: sál kb 250 cm hosszú és 25 cm széles, legyen a fül és a nyak betakarására alkalmas; 45 cm hosszú kötött térdvédő; érmelegítő. Az Országos Hadsegélyező Bizottság által a meleg óvócikkek készítéséhez biztosított gyapjúfonal gyári árban, kilogrammonkénti 15 koronáért a főispánnak és a járási főszolgabíróknál lesz megrendelhető.

Méhészeti vizsga. A kalocsai Vöröskereszt Egylet vezetősége ezúton adja tudomására az érdeklődőknek, hogy a háborúban megrokkant katonák ötödik méhészeti tanfolyamának vizsgája folyó hónap 26-án délelőtt 11 órakor lesz a kisszemináriumi kórház ebédlőjében, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás