XXXIX. évfolyam 40. szám – 1915. október 2.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.10.08 11:03    |    Összeállította: Takács Karolina  

Rend lesz a piacon. Halasról van szó. A rendőrkapitány a következőket rendelte el: tapasztalja a rendőrhatóság, hogy a piacra baromfit szállító, s a piacon megálló kocsiknál baromfivétel céljából megjelenő helyi vevő fogyasztóközönséget a baromfikereskedők és kofák a baromfivételben megakadályozzák oly módon, hogy a helyi fogyasztó vevőket a baromfi-kocsiktól durván ellökdösik, a baromfikat kiragadják a kezükből. Miután a baromfi kereskedők ezen eljárása a piaci rend fenntartása céljából kiadott hatósági intézkedések megszegése, figyelmeztették a kofákat az ilyen rendellenes viselkedéstől.

A zsír maholnap patikaszer lesz. A hentesek jóvoltából Kalocsán már elértük azt, hogy a disznóhúsnak és a zsírnak árai felülmúlják a budapesti piaci árakat. A disznóhúsért és a zsírért nálunk már olyan árakat kérnek, hogy bizony ma holnap csak a tőkepénzesek engedhetik meg maguknak, hogy eme cikket beszerezzék. Tudvalevő dolog, hogy Kalocsán ez idő szerint a hízott sertésnek kilóját 3.60 és 4 koronáért is lehet venni, a hentesek mégis a zsírt és a szalonnát 7-8 koronáért árusítják.

Akik a kocsmában hősök. Nagy zűrzavar volt a szeptember 19-én, vasárnap délután a Grenyó-féle kocsmában. Suhanc legénykék, akik türelmetlenül várják a behívó cédulát, összevesztek és mindnyájan vért akartak látni. Disznóölő késeket villogtattak kezükben és már úgy volt, hogy összecsapnak. Váratlanul betoppant az ajtón Kállay csendőr-őrmester, aki bátor és erélyes fellépésével a rakoncátlankodókat a kocsmából kiűzte.

Párbaj a harctéren. Egy szolgabíró, aki mint tartalékos főhadnagy küzd az olasz harctéren, a következő érdekességet mesélte el. Az olasz ármádia egyik legjobb zászlóalja állt velük szembe. Jobb kezében kivont karddal, baljában töltött fegyverrel, s így vezényelte a századot rohamra. Mikor már 20 lépésre lehettek az ellenségtől, egyszerre kiugrott az olasz közül egy magas, vékony alak. Egy szál kard volt nála. Egyenesen eléje ugrott, és 8-10 lépésről kifogástalan vívó állásba helyezkedett. Kardját védőleg tartotta maga elé várva a támadást. A szolgabíró nem bocsátkozott a párbajba. Egy jól irányzott revolverlövéssel leterítette a vívómestert. Az ütközet után a sebesültek összeszedésekor ott volt az olasz tiszt is, akit a kötözőhelyre vitték. Nem volt súlyos a sebe, de szemrehányóan nézett, mint azt mondta volna: nem volt szabályszerű. Ez a párbaj nem volt igazságos.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás