XXXIX. évfolyam 41. szám – 1915. október 9.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.10.08 13:09    |    Összeállította: Takács Karolina  

A Munkásegylet magas vendégei. A kalocsai virágzó Keresztény Munkásegyesület helyiségeiben a múlt vasárnap vendégeinek Klebelsberg Kunó gróf államtitkárnak és Kollányi Ferenc pápai praelatus, jáki apátnak kíséretében megjelent Várady Lipót Árpád érsek és Tantos Gyula egyesületi igazgató kalauzolása mellett megtekintette a csinos épületet, s annak tágas szép helyiségeit. Az egyesület felvirágozásának egyik főforrása a szerződés, melyet az egyesület tagjai könnyen megmunkálható kis parcellákban az érseki uradalom berkei, nánai és sástói pusztáit s a plébánia földjét haszonbérbe vehették. Az egyesület igazgatója bemutatta a mintaszerű bérletkezelést, és az ügyintézést is. A látottak fölött a magas vendégek elismerésüknek adtak kifejezést, majd megtekintették a tekepályánál az egyesületi tagok szórakozását s pályadíjakat tűztek ki a nyertesek részére.

Törvényszéki főtárgyalás. Kákonyi Sándorné született Vargacz Terézia 27 éves, kiscsertői kocsmárosnét a szeptember 23-án megtartott esküdtszéki tárgyaláson zsarolás vétségében mondták ki bűnösnek és 50 korona pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 5 napi elzárásra ítélték azért, mert Tóth József duna-pataji lakosról kabátját lehúzta, kalapját elvette s addig vissza nem adta, míg ez a kocsmárosné 6 korona követelését ki nem fizette. Az ítélet jogerős.

Tanítói kinevezések. Gyulay Valéria soltvadkerti, Kákonyi Teréz pedig szakmár-felsőereki tanítónőnek kineveztetett.

Helle János folyó hónap 8-án értekezletet tartott a járás összes jegyzőinek és bíráinak bevonásával. A jegyzők referáltak a járásban remélhető kukoricatermésről. A szolgabíró ez alkalommal felhívta a községi bírák figyelmét arra, hogy a községi tisztviselők által a képviselőtestülethez beadandó drágasági pótlék iránti kérvényeket terjesszék elő a nagy és tartós drágaság miatt. Hivatkozott Fajsz és Miske településekre, melyek saját belátásukból 15 százalék drágaságpótlékot szavaztak meg a tisztségviselőknek.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás