XXXIX. évfolyam 42. szám – 1915. október 16.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.10.22 11:42    |    Összeállította: Takács Karolina  

A járási hatóság Szigeti Istvánné uszódi lakost azért, mert a hetipiacon izgatott, 100 korona pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 10 napi elzárásra ítélte. Jagicza Imre homokmégyi, Jánosity Ferencné bátyai, Tóth Béniné uszódi, Rakiás Józsefné bátyai, Kopasz Illésné, Bukor Jánosné, Vastag Zsófi, Kopasz Sándorné, özv. Pálfi Istvánné és Pénzesné foktői kofákat élelmiszer drágítás miatt 1-1 napi elzárásra, mint főbüntetésre és fejenként 20 korona mellékbüntetésre ítélte.

Kitüntetett földijeink. Balaton Ferenc kalocsai, Vas József dunaszentbenedeki, Tóth Sándor szakmári illetőségű s a 30. népfelkelő gyalogezred kötelékébe tartozó katonákat a II. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért.

Rémhír terjesztéséért ítélte el az újvidéki törvényszék Szlaity Ignác óbecsei lakost. Szlaity ugyanis azt újságolta egy társaságban, hogy a szerbek elfoglalták Pancsovát és Óbecse felé tartanak.

Törvényszéki főtárgyalás. Dézsi Sándorné, született Vastag Eszter foktői asszony felett ítélkezett folyó hó 7-én a királyi törvényszék. A nevezett asszony április 20-án megjelent Foktőn a községházánál Rozmann Antal főjegyző előtt hadi segély felvétele végett s többek jelenlétében azt mondta a jegyzőnek, hogy: most már tudom, hogy hol marad az én pénzem, a jegyző úr húzza el. A jegyző ezen meglepődve megkérdezte: én? Az asszony felelte: maga. A királyi törvényszék hivatalból üldözendő rágalmazás vétsége miatt mondta ki bűnösnek s ezért háromhavi fogházra ítélték. Az ítélet jogerős.

A háztartási fémtárgyak rekvirálása. A honvédelmi miniszter újabb rendelete a háztartásokban használatos fémtárgyaknak, főként edények, asztali készletek, főzőüstök, tűzhelybe beépített vízmelegítők, csapokkal ellátott fürdőkádak, fazekak, lábosok, rézkilincsek, zárak hadi célokra való igénybevétele iránt intézkedik. A kormány megóvja a közönséget az ezzel a rendelettel járó kellemetlenségektől, a hadi célokra igénybevett fémtárgyak zománcedényekkel pótolhatók legyenek. Az igénybevett tárgyakat bejelenteni nem kell és beszolgáltatásuk folyó évi november hónap 30 után fog külön elrendeltetni. A Fémközpont megbízottai vaskereskedők, akik jogosítva lesznek az igénybe vett tárgyakat minden nyerészkedés kizárásával hatóságilag megállapított árakon összevásárolni, s azokat a hadvezetőség céljaira a Fémközpontnak adják át.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás