XXXIX. évfolyam 43. szám – 1915. október 23.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.10.30 10:37    |    Összeállította: Takács Karolina  

Hősök halála. Minap jelentettük, hogy Horváth Ferencen kívül még két másik kalocsai származású tanító is elhalt a hősök halálával a galíciai harctéren. Megérkezett immár a hivatalos jelentés is róluk. A 30-ik honvéd gyalogezred tisztikara hivatalos gyászjelentést adott ki, amelyben jelenti Kosóczki Lajos tanító és Romsics István tanító zászlós halálát. Mindketten Pogoreleynél haltak hősi halált egy heves támadás alkalmával.

Apróságok Mackensenről. Mackensen Ágost, a déli seregek fővezére, tudvalevőleg sűrűn tartózkodik mostanában Temesvárott. A város közönsége nagy tisztelettel viseltetik ritka vendége iránt. A minap egy előkelő úr gratulált Mackensennek a sok nagy sikerhez, mire ő szerényen a következő választ adta: az elért sikereket először is az Úr Istennek köszönöm, ki megsegített, másodsorban a 90 éves jó anyámnak, ki érettem sokat imádkozott, harmadszor a hős katonáknak. Mackensen minden vasárnap megjelenik Temesvárott.

A baja-dunapataji vasút. A kereskedelmi miniszter hivatalosan közli, hogy újabb egy esztendőre előmunkálati engedélyt adott Fried Adorján és Fóris Vilmos cégeknek a magyar királyi államvasutak Baja állomásából kiágazólag Bajaszentistván, Érsekcsanád, Sükösd, Nemesnádud-var, Császártöltés és Keczel községek érintésével a magyar királyi államvasutak Kiskőrös állomásáig, továbbá Hajóstól a magyar királyi államvasutak Kalocsa állomásán át a kunszentmiklós-dunapataji helyi érdekű vasút Dunapataj állomásáig vezetendő szabványos nyomtávú gőzüzemű helyi érdekű vasútvonalra.

Eljárás a piacdrágítók ellen. Paczolai Józsefné Vas Julianna gerjeni asszonyt folyó hó 20-án a heti piac alkalmával a járási hatóság elé állították azért, mert a tojásnak darabját 20 fillérért árusította, s mert nevét a polgárőrnek megmondani nem akarta. Az asszony a járási hatóság hivatalos helyisége előtt a folyosón álldogált s mikor látta, hogy Tarajossy szolgabíró hivatalos szobáját rövid időre elhagyta, besurrant a szobába és az asztal alól kiemelte tojással megrakott kosarát és elillant vele. Az utcán azonban még idejében utolérték és személyazonosságának megállapítása végett visszakísérték. Nevezett ellen mesterséges drágítás miatt folyik az eljárás.Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás