XXXIX. évfolyam 44. szám – 1915. október 30.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.11.05 14:18    |    Összeállította: Takács Karolina  

Tolvajok a környéken. A hosszú őszi esték beálltával a környékünkön napirenden vannak a lopási esetek. Itt libákat, ott meg tyúkokat s más mindenféle jószágokat lopnak. Csendőreink egy gyanús bandát már őrizet alá is vettek, de a lopások csak nem szűnnek meg. A minap Uszód hajóállomás pénztár helyiségét tisztelték meg látogatásukkal, a pénztárt 200 lépésnyire el is cipelték, de mivelhogy könnyűszerrel feltörni nem tudták és bizonyára más is közrejátszott a dologba, otthagyták. A Meszesnél egy kocsit és két lovat hajtottak el. A csendőrök nagy apparátussal dolgoznak, hogy a garázda bandát mielőbb ártalmatlanná tegyék.

Élelmiszer drágítók büntetése. A járási hatóság Kiss Dániel dunaszentbenedeki és Jelencsik Mária bátyai lakosokat élelmiszer drágításért fejenként 20-20 korona pénzbüntetésre és 1-1 napi elzárásra, Tamás Bálintné uszódi és özvegy Szabó Mihályné bátyai lakosokat fejenként 40-40 korona pénzbüntetésre. Kátai Józsefné foktői lakost meg 50 korona pénzbüntetésre és egy napi elzárásra ítélte.

Nem lesz szénkéneg. A háború következtében néhány cikkről végképpen le kell mondanunk. Ennek az oka egyrészt, hogy a beviteli forgalom teljesen szünetel, másrészt, hogy idehaza a nincs elegendő munkaerő és anyag a szükséges cikkek előállításához. A földművelésügyi minisztérium most adott ki rendeletet arra vonatkozólag, hogy az idén nem lesz szénkéneg.

Aranykönyv. Aranykönyv fogja megörökíteni a szabadkai 6. honv. ezred történetét, mit fegyverrel, vérrel és vitézséggel írtak meg az ezred hős fiai. Az anyag gyűjtésével, feldolgozásával Tímár Kálmán hadnagy, utásztisztet bízták meg. A nagyszabású aranykönyv pergamenen íródik, neves művészek díszítik. Egybefoglalja az ezred történetét a világháborúban s följegyzi az ezred hőseinek vitézi tetteit. Hogy teljes lehessen a mű, fölkérik a hatos honvédek hozzátartozóit, hogy küldjék be az ezred hőseinek életrajzi adatait, fényképeit, harctéri fényképeit.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás