XXXIX. évfolyam 45. szám – 1915. november 6.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.11.05 14:21    |    Összeállította: Takács Karolina  

Törvényszéki főtárgyalás. Egy solti asszony felett ítélkezett folyó hónap 4-én a királyi törvényszék, aki ugyanis folyó év június nyolcadikán nagymosáskor használt szódát a földre a teknőbe tette. Az udvarban játszadozó másfél éves Borbély István a teknőhöz ment és megevett egy darabot a szódából. A kisfiú dacára a gyors segélynek, sérülésébe még aznap belehalt. Az ítélet végrehajtását felfüggesztették, ami jogerős.

Az eternit művek. Hatschek Lajos cége a harmadik magyar hadikölcsönre 500.009 koronát, az osztrák harmadik hadikölcsönre egymillió koronát jegyzett, úgy, hogy ezen cég és tisztviselői kara mind a három magyar és osztrák hadikölcsönre összesen négymillió koronát adott.

Tábori csomagposta. A tábori csomagposta számos postahivatalnál megnyílt. Mindazoknak, akik a csomagolással nem akarnak sokat fáradni és a postahivatalnál a várakozással nem akarnak sok időt tölteni, figyelmébe ajánljuk dr. Keleti és Murányi újpesti cégek hirdetéseit.

Tűz. Csütörtökön reggel kilenc óra után sűrű füst gomolyogva szállt fel Gergely Lajos hadbavonult tanító vajasparti háza padlásáról. A szokatlan füstre felfigyeltek a tanítóképző intézet növendékei, akik az iskola ablakából nevezett házat látták. Nyomban a helyszínre siettek s lélekjelenlétük, gyorsaságuk és ügyességük csakhamar elejét vette a nagyobb bajnak. A házban nagymosás volt és a padláslépcsőzet alatt felhalmozott tüzelőfa, valószínűleg az ott a falon átvezetett tűzhelylépcső egy kipattant szikrájától tüzet fogott. A tanítójelöltek által nagyon gyorsan a házhoz húzott tűzoltó szerkocsira alig volt szükség, a tüzet a többiek addigra már eloltották. A lelkes fiatal tűzoltóknak igen sok nézőjük akadt.

Halottak napján. Várady Lipót Árpád érsek kilenc órakor a kalocsai főszékesegyházban gyászmisét mondott az elesett harcosokért. A rekviemen megjelentek a helyben székelő hatóságok, hivatalok tagjai, a tanintézetek s igen nagy néptömeg. A hősöknek a kalocsai temetőben lévő sírjára az érsek koszorút helyeztetett.

Mégis csak Öregcsertő. A belügyminiszter Csertőszállás újonnan alakult község nevét véglegesen a régi „Öregcsertő” alakban állapította meg.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás