XXXIX. évfolyam 46. szám – 1915. november 13.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.11.24 11:12    |    Összeállította: Takács Karolina  

A posta figyelmeztetése. A mostani közlekedési viszonyok mellett a postai csomagok szállítása is hosszabb ideig tart, s még a Budapestre szólók is legfeljebb a feladást követő negyedik napon juthatnak a címzett kezeihez. Figyelmezteti tehát a postaigazgatóság a közönséget, hogy a hidegebb idő beálltáig postai csomagokban könnyen romló élelmiszereket, főleg pedig húsneműeket ne helyezzen el, mert azok a több napig tartó szállítás alatt megromlanak, a posta pedig a megromlott tartalomért kártérítést nem vállal.

Testvérek a hadifogságban. Almásy Károly nyugalmazott főszolgabíró kalocsai lakosnak két katona fia van. Az idősebbik, Kálmán honvédszázados, a fiatalabbik, Károly tartalékos 38-as hadnagy. Mindkettő a háború kezdete óta küzdött hol a déli, hol az északi harctereken. Kálmán Przemyslben esett orosz fogságba, Károly még jóval későbben került az oroszok kezébe. Folyó hónap nyolcadikán Krasznoyarsk-ból sürgöny érkezett a gyermekeikért aggódó szülők kezeihez, melyben a fiúk közlik szüleikkel, hogy a különös véletlen összehozta őket, együtt vannak a fogságban és egészségesek.

Mikulás bélyegek. Az Auguszta alap több helybeli előkelő kereskedésben tíz filléres Mikulás bélyegeket helyezett el. Mivel a bélyegekből befolyó összes jövedelem a hadi rokkantak javára fordíttatik, hisszük, hogy Kalocsa és vidéke közönsége bevásárlásai alkalmával szívesen fogad el egy-egy Mikulás bélyeget, a jótékony cél érdekében.

Eldugják a pénzt. A múlt évben, amikor az orosz az ország határain állt, egyesek, ami aprópénzt csak meg tudtak kaparintani maguknak, azt mind összeharácsolták és nemcsak odahaza a ládában, vagy harisnyaszárban gyűjtötték össze, de még sokan el is ásták, vagy úgy elrejtették, hogy ki tudja, talán majd évszázadok múltán kerülnek felszínre elértéktelenedve. A miniszter ezt korlátozta egy rendelettel, melyet azzal magyarázott meg, hogy a lakosság erre nézve talán az ellenségtől félt. Nálunk is, mint minden államban az ezüst, a papír, a nikkel és bronz csak váltópénz. Ha békés idők állnak be, épp annyi aranyba lehet beváltani majd a papírt, mint az ezüstöt. Az ára nem lesz kevesebb, akár ezüst, akár papír.

Közmunka beváltása. A kalocsai képviselőtestület az 1916. évre is, mint eddig tette, javaslatba hozta a lakosság által teljesítendő közmunkások pénzben való megváltását. A nagyon megcsappant fogatok száma a következő: három egyfogatú jármű, egy-egy után fizetendő hat korona.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás