XXXIX. évfolyam 47. szám – 1915. november 20.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.11.24 13:33    |    Összeállította: Takács Karolina  

Kétkoronás bankjegyek. Az Osztrák magyar bank a kétkoronás bankjegyek kibocsátását megszorította, amennyiben ezt a fizetési eszközt kizárólag a katonai szükségletre kívánja korlátozni, amelyre az eredetileg szánva volt. A polgári szükségletet a bank ezüstforintosoknak fokozottabb mérvben való kibocsátásával akarja fedezni. Ezen kívül a bank a kétkoronás jegyeket újakkal pótolja, amelyeket a saját nyomdájában állít majd elő, míg az első kibocsátást a bank másirányú elfoglaltsága miatt a magániparra bízza.

A piac drágítói. A járási hatóság Kapitány Gergelyné ho-mokmégyi asszonyt azért, mert a tojásnak a darabját 18 fillérért árusította, ötven korona pénzbüntetésre és három nap elzárásra ítélte. Farkas Károlyné foktői lakost, aki a hagymát kilónként egy koronáért adta, ötven korona pénzbüntetésre és három napi elzárás büntetéssel sújtotta. Csonka Jánosné kalocsai lakost, a tejnek literenként 40 fillérért való árusításáért húsz korona pénzbüntetésre és egy napi elzárásra, özvegy Anisity Mártonné bátyai lakost ugyancsak piaci árak mesterséges emelése miatt húsz korona pénzbüntetésre és egy napi elzárásra ítélte.

Olcsóbb lesz a hús. Az utóbbi napokban Romániából több nagyobb falka szarvasmarha került a román határmenti városainkba. Ezek a falkák mind odakerülnek, ahol a húsdrágaság elviselhetetlen már. Hiteles forrás szerint a vezető körök azon vannak, hogy Romániából annyi szarvasmarhát kapjanak, amennyi elegendő lesz arra, hogy a jelen állapotok egyszer s mindenképpen megszűnjenek. Nemcsak Budapest kap, hanem minden vidéki város is, ahol rémes a drágaság. Ezenkívül enyhíteni fogja a húsdrágaságot az is, hogy Szerbia elfoglalt része igen erős szarvasmarha-állománnyal rendelkezik, amit a visszavonuló szerbeknek nem sikerült elvinniük.

A dunai hajózás. A Duna-gőzhajózási Társaság közli, hogy a Budapest és Titel közötti személyhajók Titel állomást nem érintve a menetrend szerint Zimonyig közlekednek. Zimonytól fölfelé reggel öt órakor indul a hajó. E hónap nyolc órától kezdődően egyébként úgy a gyors, mint a teherárut, a társasági állomásokon lehet föladni Zimony részére.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás