XXXIX. évfolyam 48. szám – 1915. november 27.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.11.30 12:23    |    Összeállította: Takács Karolina  

Levél a mankóban. Almásy Károly kalocsai nyugalmazott főszolgabíró folyó hó 26-án, egy Szibériából visszaérkezett rokkant szakaszvezetőtől, Virág Gyulától Leitmeritz (Csehor-szág) levelet kapott, a következő tartalommal: „Nagyságos Almásy Úr! Én ott voltam fogságban, ahol a főhadnagy úr egy kaszárnyában és az ő megbízásából hoztam e levelet, mely a mankómban volt elrejtve. Ha Ön megkapja a levelet, azonnal válaszoljon. Maradok kiváló tisztelettel Virág Gyula szakaszvezető.” A levelet említett főhadnagy Almásy Károlynak hadifogságba jutott s most már százados fia. A százados a levélben leírja az összes ütközeteket, melyekben résztvett, fogságára vonatkozólag nem valami kedvezően nyilatkozik.

Rablóbanda. Már két ízben szóvá tettük lapunkban, hogy egy szervezett rablóbanda működik országszerte, mely bandának egyes tagjai Pest megyében vagy 60 lovat loptak el, de számtalan betörési eset is terheli őket. Vattay kalocsai helyettes szakaszparancsnok és Thoma Márton izsáki őrsnek a parancsnoka éjjelt nappallá téve fáradoztak, hogy a bűnösöket és a lopott lovakat kézre kerítsék. Fáradozásuk eredménye az lett, hogy nyolc rablót fogtak eddig el, akikről kiderült, hogy szökött katonák, akik felfegyverkezve követték el a bűncselekményeket. A rablók megtörve bűneiket beismerték.

Lovak és kocsik összeírása. A honvédelmi miniszter az 1912. évi LXIX. törvénycikk 11. paragrafusa alapján a kalocsai járás lovainak és járóműveinek osztályozását rendelte el. Felhívatnak ennélfogva mindazok, akiknek birtokában ló vagy fogatos járómű van, hogy az 1915. december 1-től december 10-ig terjedő 10 napi határidőn belül lovaik, járóműveik számát, nemét, valamint a lovaikhoz tartozó málhásállati felszereléseket, annak a községnek elöljáróságánál jelentsék le, amely a község területén a lovakat állandóan tartják.

Levágta az ujját a szecskavágó. Vörös János, 39 éves Keserűtelek szállási földműves e hónap 16-án szecskát vágott olyan szerencsétlenül, hogy a szecskavágó bal kezének három ujját lemetszette. Vöröst súlyos sérülésével azonnal Kalocsára hozták, s itt gyógykezelték. A szerencsétlen emberen azonban segíteni nem lehetett, folyó hónap 26-án belehalt sérüléseibe, majd visszaszállították Keserűtelekre.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás