1915. december 4. 49. szám – XXXIX. évfolyam

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.12.08 14:10    |    Összeállította: Takács Karolina  

Dalestély a rokkant katonák számára. Tarnay Alajos dalestély folyó hónap 5-én lesz a kaszinó nyári helyiségében. Jegyek kaphatóak a Lo-vassy úr gyógyszertárában és az előadás előtt közvetlenül a pénztárnál. Ülőhely az első tíz sorban 2 korona, 50 fillér, a többi sorban 2 korona, az állóhely 1 korona. Az egész jövedelmet a kalocsavidéki rokkant katonák felsegélyezésére fordítja a művész. A programban főképp a művész saját szerzeményű háborús dalai fognak szerepelni.

Megkapta, amit keresett. Feles (Flesch) József, kalocsai újságárus még a nyár folyamán Fodor Pál kalocsai királyi adótisztet a Potyesztéri piacon hencegő módon minden alapos ok nélkül nagyszámú hallgatóság jelenlétében a legdurvább kifejezésekkel sértegette. Az ügy a királyi járásbíróság elé került, hol Felest egy heti fogházra, és 50 korona pénzbüntetésre ítélték. Az ítéletet a felsőbb bíróságok is helybenhagyták, s így jogerős lett.

Megölte feleségét. Mádi Lajos, 50 éves dunapataji lakos feleségét, László Máriát szóváltás közben egy akácfa-karóval úgy fejbe sújtotta, hogy az asszony ütés következtében meghalt. A férfi azonnal letartóztatták.

A hadi érmek tulajdonosai jelentkezzenek. A császári és királyi hadügyminiszter rendelete értelmében az arany és az ezüst vitézségi érem tulajdonosai a kecskeméti hadkiegészítő parancsnokságnál nyilvántartandók. Ezért felkérettetnek mindazon közös hadsereghez tartozó egyének, akiket régebbi (1866-1878) vagy jelenlegi háború alkalmával ilyen érmekkel kitüntették, hogy a községnél a katonaügyi jegyzőnél jelentkezzenek.

Folytatása következik. A rablóbanda tagjainak összefogdosása javában tart, az eredmény kielégítő. Legutóbb is a kalocsai őrsre összpontosított csendőrjárőrök hat szökött rabló katonát, három lovat és tizenkét betörési esetből származó tárgyakat kerítettek kézre.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás