1915. december 11. – XXXIX. évfolyam 50. szám

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.12.22 09:36    |    Összeállította: Takács Karolina  

Büntetés a piacon. Nagyon sok büntetést róttak ki a kalocsai piacon. Cselik Ger-gelyné homokmégyi lakost, a tojásnak és egyéb piaci árucikkeknek túl magas árusítása miatt 20 korona pénzbüntetésre és egy napi elzárásra, Balaton Jánosné kalocsai lakost ugyanezért 20 pénzbüntetésre és egy napi elzárásra, Birczár Andrásné miskei lakost a tojásnak túl magas árusításért 10 korona pénzbüntetésre és egy napi elzárásra ítélte. Vajda Istvánné foktői lakost a hagymának aránytalan magas árban való árusításért 20 pénzbüntetésre és egy napi elzárásra, Lackner Ferenc hajósi lakost a burgonyának aránytalan magas árban való árusításért 20 pénzbüntetésre és egy napi elzárásra, Hirth Mátyás hajósi lakost, ugyanezért 20 pénzbüntetésre és egy napi elzárásra ítélte.

A drágakövek művészete. P. Velics László S.J. jezsuita atya folyó hónap 12-én, vasárnap este fél 6 órakor a kalocsai főgimnázium első emeleti rajztermében előadást tart „A drágakövek művészetéről” címmel. Az érdeklődők figyelmét ezennel is felhívják az érdekes előadásra.

Csaló babszállító. Avram Artarac szarajevói kereskedő neje Tarajossy Ödön főszolgabírónál járt babszállítási engedély miatt. Nevezett személy nem kevesebb, mint 100 métermázsa babot akart elszállítani. A szolgabíró az engedélyt nem adta ki. Később Foktőre ment lakni Szalai Vincénéhez, s azzal az ürüggyel lakott nála egy hétig, hogy amint a szükséges babmennyiség együtt lesz, az engedélyt meg fogja kapni, és a babot el fogja szállítani. Ezen idő alatt többektől kisebb-nagyobb kölcsönöket kért, majd folyó hónap 7-én Foktőről kereket oldott. A járási hatóság a nyomozást megindította, kéri a lakosságot a felvilágosításokért.

Tarnay dalestély. A december 5-i hangverseny nem indult nagy reklámmal, de nem is volt erre szükség, mivel olyan nagy művész érkezett, akinek a neve teljes garancia volt. A dalköltő saját lelkét osztotta szét a közönség között.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás