XXXIX. évfolyam 51. szám – 1915. december 18.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.01.04 10:30    |    Összeállította: Takács Karolina  

Kérelem a közönséghez. A karácsonyi polgári csomagforgalom korlátozása tárgyában a Tábori csomagforgalom a karácsonyi időszakban előreláthatóan nagy arányokat fog ölteni, s a polgári csomagforgalom szokásos emelkedésére is kell számítani. Ennélfogva a posta mai korlátolt teljesítőképessége és a kedvezőtlen közlekedési viszonyok miatt könnyen olyan torlódások lehetnek, amelyek a karácsonyi csomagforgalmak idejében való lebonyolítását ténylegesen hátráltathatják. Minthogy pedig a harctéren küzdő véreink méltán elvárhatják, hogy a nekik szánt karácsonyi csomagokat a kellő időben megkapják, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr rendeletére felkéri a posta- és távirda-igazgatóság a közönséget, hogy polgári csomagok szétküldését a karácsonyi időszakban a legszükségesebbre korlátozza s ezzel a karácsonyi tábori csomagforgalom akadálytalan lebonyolítását a maga részéről is mozdítsa elő.

Előadás a drágakövekről. P. Velics előadása a drágakövekről sok érdeklődőt gyűjtött össze a főgimnázium rajztermében, akik mindannyian igaz élvezettel hallgatták a kiváló művészi érzékkel s kitűnő előadói tehetséggel rendelkező műgyűjtőt. A drágakövek ékesítésével foglalkozó művészetről tárgyalt s a gliptika három főbb korszakát jellegzetes példákon mulatta be. Igen szép példányokat szemléltetett az intaglia és kamea művészet köréből, a csiszolás remekeiből, lekötve mindvégig hallgatóinak feszült figyelmét és érdeklődését.

Sebesültjeinkért. „Dicsőség a mennyben Istennek és békesség földön az embereknek.” Már másodszor hangzik ajkainkon ez a kedves szent ének, mióta a sebesült ápolással foglalkozunk. Újra közeleg a szent karácsony. Kórházunk most nagy buzgósággal fáradozik, hogy azoknak a hős katonáknak, akik Isten bölcs rendeléséből a mi kórházunkban töltik a szent Ünnepeket, igazi meleg és örömteljes szent estét teremtsen. Nagy munkánkban a Nőegylet van segítségünkre, amely önfeláldozó fáradozással gyűjt a katonák karácsonyára. December 25-én d.u. 3 órakor, a nyári kaszinó helyiségében tartjuk meg karácsonyi ünnepélyünket. — Ha bármilyen gondos szeretettel őrködünk is, ami kedves betegeink fölött, mégis elvesztettünk újra egy hősünket, Scherer János közlegényt, aki súlyos belső bajjal került mult hó 23-án kórházunkba. Családja Szentfülöpre szállította és ott temették el.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás