XXXX. évfolyam 12. szám – 1916. március 18.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.03.24 14:09    |    Összeállította: Takács Karolina  

Vasárnapi munkaszünet. A vasárnapi munkaszünet visszaállítása tárgyában a kereskedelmi miniszter rendelete akként intézkedik, hogy az ipari és kereskedelmi árusításra és az elárusított cikkek házhoz szállítására nézve a háború előtti gyakorlatot állítja vissza. Kivételt a jéghiány miatt a nyári hónapokban az élelmiszer-kereskedésre nézve tesz, s folyó év június 1-től szeptember 15-ig a napi élelmezési cikkek árusítása ezek árusítására berendezett üzletekből vasárnap este 6 órától az illető helyen megállapított záróráig, legkésőbb 9 óráig végezhető.

Megnyílnak a hajójáratok. A Duna-gőzhajózási Társaság hajóinak első menete lesz Budapestről Wien felé március 31-én, Wienből Budapestre április 2-án, Budapestről Zemun felé március 18-án, Zemunból Budapestre március 20-án. A hajó reggel nyolc órakor indul, Uszódra érkezik délután 1:45 órakor, Kalocsára délután 2:05 órakor, Mohácsra 5:10 órakor, Bezdánba 7:10 órakor.

Gyimes Vadvirág előadása. Közkívánatra, s tekintettel azon körülményekre, hogy többen vagy a helyszűke s a kellemetlen időjárás miatt el nem jöhettek – folyó hónap 19-én, este 8 órakor a Ker. Munkásegylet helyiségében megismételtetik. A rendező egyesület kéri a közönség szíves érdeklődését. Helyárak: I. hely 5 sor: 2 korona, II. hely: 1,30 Korona, álló hely: 70 fill. Jegyek, mint a múltban most is az egyesület helyiségében (községháza) válthatók előre.

A háború szeszélyes tévedései. Egyik közeli községben érdekes tévedés okozója lett a háború. A faluból az általános mozgósítás alkalmával az útra kelt katonákkal egy fiatal gazdaember is bevonult. Nehéz szívvel hagyta el egyetlen kisfiát, s a síró fiatal feleségét. Egyszer sötét hír érkezett a faluházhoz. Azt újságolta a hivatalos írás, hogy a fiatal gazdaember a szerbiai harcokban Szabács megvívásánál elesett, el is temették hőshöz méltó katonai pompával. A fiatal özvegy gyászba öltözött, s megsiratta férje urát. Hónapok múlva egy jóravaló özvegyember feleségül kérte a fiatal özvegyet. Az asszonyt még saját apósa is a szokott szólás-mondás szavaival: holtnak holt a társa, az élőnek élő a párja – jóakarólag bíztatta az új házasságra. Letelt a gyászév, majd megtörtént a kézfogó, s hamarosan a lakodalom. Az új pár csendben éldegélt. A napokban másfél évi távollét után beállított a faluba a halottnak gondolt férj. Amikor értesült felesége új házasságáról, nem haragudott, kézen fogta az asszonyt, s visszavezette saját házához.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás