XXXX. évfolyam 13. szám – 1916. március 25.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.04.04 15:08    |    Összeállította: Takács Karolina  

Mennek a gabona rekvirálók. A vármegye alispánja a gabona, liszt, stb. rekvirálás foganatosítását, a készletek feltárását, kikutatását rendelte el. A rekviráló bizottságok a munkát házról házra járva március 24-én kezdték meg. Március 24. reggelétől kezdve a rekvirálás befejezéséig gabona, tengeri, ezek lisztje, bab, borsó, lencse, lenmag, kendermag, repcemag, szóval bejelentési kötelezettség alá vont minden készlet helyén maradjon. Sem egyik ember a másikhoz (pl. malomba, kereskedőhöz, szomszédhoz, vevőhöz, stb.) sem ugyanazon tulajdonos egyik birtokáról, vagy házából a másikba semmit el nem szállíthat, elvitelt meg nem engedhet. Akiknek gabonája, vagy lisztje másutt pl. malomban van, ez a nála megjelenő bizottsággal saját érdekében közölje.

Felülfizetések. A kalocsai Ipartestület műkedvelői előadásán utólag még felülfizetni szívesek voltak: Dr. Steiner József 6 korona, Romsics Ignác 3 korona, Schmidt Ferenc 2 korona. A múlt kimutatáshoz helyesbítésként közli a vezetőség, hogy nem Rozenthal Simon, hanem Rozenthal Rudolf adott 5 koronát.

A rézmozsarak. A rézmozsarak, gyertyatartók és más háztartási fémtárgyak hadi célokra való beszolgáltatási idejét a honvédelmi miniszter újra meghosszabbította és pedig július elejéig.

A bajai főgimnáziumot bezárták. Az utóbbi időben egész Bács megyében elterjedtek a ragályos betegségek. Azok között a városok között, amelyek a kellő intézkedéseket megtették, van Baja városa is. A bajai egészségügyi bizottság engedelme folytán a tiszti főorvos becsukatta a főgimnáziumot nyolc napra, mert két vörheny-eset fordult elő. Az iskolát szigorú fertőtlenítés alá veszik és csak azután kezdődik meg benne a tanítás.

Népfelkelők összeírása. Mindazon népfölkelésre kötelezettek, akik az 1898. évben születtek, összeírásuk végett a tartózkodási hely községi elöljáróságánál jelentkezzenek. Kalocsán március 27, 28, 29-én a délelőtti órákban lesz. A jelentkezés alkalmával a népfölkelésre kötelezettnek netán birtokában lévő munkakönyv, vagy más személyi adatokat feltüntető okmány igazolásul felmutatandó.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás